Hlavní obsah

environment [ɪnˈvaɪrənmənt]

Podstatné jméno

  1. prostředí pro činnostworking environmentpracovní prostředí
  2. (životní) prostředíenvironment-friendlyšetrný k životnímu prostředí, ekologický, nezatěžující životní prostředíthe Department of the EnvironmentBrE ministerstvo životního prostředíenvironment protectionochrana životního prostředí

Vyskytuje se v

competitive: ekon. competitive advantage/bid/environmentkonkurenční výhoda/nabídka/prostředí

nezávadný: environmentally safe, ecologically sound, environment friendly, eco-friendly, non-polluting, přen. greenekologicky nezávadný

ochrana: environment(al) protection, protection of the environmentochrana životního prostředí

prostředí: environmentživotní prostředí

šetrný: environment-friendlyšetrný k životnímu prostředí

životní: environment, určitého organismu biol. biotopeživotní prostředí

známý: familiar environmentznámé prostředí

environment: working environmentpracovní prostředí