Hlavní obsah

environmentally [ɪnˌvaɪərənˈmentəlɪ]

Příslovce

  • ekologicky s ohledem na životní prostředíenvironmentally friendly goodsekologicky nezávadné zboží

Vyskytuje se v

environmentally: environmentally friendly goodsekologicky nezávadné zboží

pollution: environmental pollutionznečištění životního prostředí

unfriendly: environmentally-unfriendlyneekologický, ekologicky závadný

unsound: environmentally unsoundekologicky závadný/škodlivý, poškozující životní prostředí

nezávadný: environmentally safe, ecologically sound, environment friendly, eco-friendly, non-polluting, přen. greenekologicky nezávadný

ochrana: environment(al) protection, protection of the environmentochrana životního prostředí

životní: environmental protection/pollutionochrana/znečišťování životního prostředí

environmental: environmental terrorismekologický terorismus