Hlavní obsah

environmentally [ɪnˌvaɪərənˈmentəlɪ]

Příslovce

  • ekologicky s ohledem na životní prostředíenvironmentally friendly goodsekologicky nezávadné zboží

Vyskytuje se v

environmental: environmental terrorismekologický terorismus

environmental: environmental engineeringtvorba životního prostředí, technologie ochrany životního prostředí

environmental: environmental taxekologická daň

environmental: environmental damageekologická újma, škoda na životním prostředí

environmental: environmental legislationzákony na ochranu životního prostředí

pollution: environmental pollutionznečištění životního prostředí

sound: environmentally/ecologically soundekologický, ekologicky nezávadný

unfriendly: environmentally-unfriendlyneekologický, ekologicky závadný

unsound: environmentally unsoundekologicky závadný/škodlivý, poškozující životní prostředí

nezávadný: ekologicky nezávadnýenvironmentally safe, ecologically sound, environment friendly, eco-friendly

ochrana: ochrana životního prostředíenvironment(al) protection, protection of the environment

životní: ochrana/znečišťování životního prostředíenvironmental protection/pollution