Hlavní obsah

životní

Přídavné jméno

  1. (týkající se života) (of) life(k životu nutný) living(dílo ap.) life'sživotní prostředíenvironment, (určitého organismu) biol. biotopeochrana/znečišťování životního prostředíenvironmental protection/pollutionživotní podmínkyliving conditionsekon. životní nákladycost of livingživotní pojištěnílife insurance/BrE assuranceživotní úroveňliving standard(s), standard of living
  2. (zásadní, důležitý) vital, life-sustainingživotní dílolifework, life's work
  3. (skutečný)v životní velikostilife-size(d), full-size(d)

Vyskytuje se v

minimum: životní minimummzda subsistence wage, subsistence income, životní úroveň subsistence level

náklad: životní nákladycost of living

ochrana: ochrana životního prostředíenvironment(al) protection, protection of the environment

ochránce: ochránce životního prostředí/přírodyconservationist, environmentalist

podmínka: pracovní/životní podmínkyworking/living conditions

pojistka: životní pojistkalife insurance

pojištění: životní pojištěnílife insurance, BrE též (life) assurance

potřeba: základní životní potřebabasic necessity of life

prostředí: životní prostředíenvironment

prostředí: ochrana životního prostředíenvironment protection

prostředí: šetrný k životnímu prostředíenvironment-friendly, earth-friendly

socha: socha v životní/nadživotní velikostilife-size/heroic statue

styl: životní stylway of life, lifestyle

šetrný: šetrný k životnímu prostředíenvironment-friendly

úroveň: životní úroveňstandard of living, living standard

velikost: v životní/nadživotní velikostilife-sized/heroic

životně: životně důležitývital, vitally important

životný: podstatné jméno životnéanimate noun

úspora: životní úsporylife savings

vzrůst: vzrůst životní úrovněincrease in the standard of living

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

assurance: (life) assurance companyživotní pojišťovna

conservancy: BrE Nature Conservancy Councilúřad pro ochranu životního prostředí

cycle: life cycleživotní cyklus

environment: environment-friendlyšetrný k životnímu prostředí, ekologický, nezatěžující životní prostředí

environment: BrE the Department of the Environmentministerstvo životního prostředí

environment: environment protectionochrana životního prostředí

environmental: environmental engineeringtvorba životního prostředí, technologie ochrany životního prostředí

environmental: environmental damageekologická újma, škoda na životním prostředí

environmental: environmental legislationzákony na ochranu životního prostředí

essential: essential to lifeživotně důležitý, nezbytný pro život

hardship: suffer hardshipstrádat, být v tíživé životní situaci

life: way of lifeživotní styl, způsob života

life assurance: life assurance policyživotní pojistka

life insurance: take out a life insurance on sbuzavřít životní pojistku na koho

lifestyle: lifestyle diseasescivilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylu

mission: mission in lifeživotní poslání

mortgage: endowment mortgagehypotéka splácená z životní pojistky při dosažení daného věku či úmrtí osoby

pollution: environmental pollutionznečištění životního prostředí

standard: standard of lifeživotní úroveň

starvation: starvation wagesmzdy nepostačující ani na základní životní potřeby

statue: life-size statuesocha v životní velikosti

subsistence: subsistence wagemzda na úrovni životního minima

subsistence: below subsistence levelpod úrovní/hranicí životního minima

unsound: environmentally unsoundekologicky závadný/škodlivý, poškozující životní prostředí