Hlavní obsah

životní

Přídavné jméno

  1. (týkající se života) (of) life(k životu nutný) living(dílo ap.) life'sživotní prostředíenvironment, (určitého organismu) biol. biotopeochrana/znečišťování životního prostředíenvironmental protection/pollutionživotní podmínkyliving conditionsekon. životní nákladycost of livingživotní pojištěnílife insurance/BrE assuranceživotní úroveňliving standard(s), standard of living
  2. (zásadní, důležitý) vital, life-sustainingživotní dílolifework, life's work
  3. (skutečný)v životní velikostilife-size(d), full-size(d)

Vyskytuje se v

minimum: životní minimummzda subsistence wage, subsistence income, životní úroveň subsistence level

náklad: životní nákladycost of living

ochrana: ochrana životního prostředíenvironment(al) protection, protection of the environment

ochránce: ochránce životního prostředí/přírodyconservationist, environmentalist, ekologický aktivista green

podmínka: pracovní/životní podmínkyworking/living conditions

pojistka: životní pojistkalife insurance

pojištění: životní pojištěnílife insurance, BrE též (life) assurance

potřeba: základní životní potřebabasic necessity of life

prostředí: životní prostředíenvironment

socha: socha v životní/nadživotní velikostilife-size/heroic statue

styl: životní stylway of life, lifestyle

šetrný: šetrný k životnímu prostředíenvironment-friendly

úroveň: životní úroveňstandard of living, living standard

velikost: v životní/nadživotní velikostilife-sized/heroic

životně: životně důležitývital, vitally important

životný: podstatné jméno životnéanimate noun

úspora: životní úsporylife savings

vzrůst: vzrůst životní úrovněincrease in the standard of living

allowance: příspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjemcost-of-living allowance

assurance: životní pojišťovna(life) assurance company

conservancy: úřad pro ochranu životního prostředíBrE Nature Conservancy Council

cycle: životní cykluslife cycle

environment: šetrný k životnímu prostředí, ekologický, nezatěžující životní prostředíenvironment-friendly

environmental: tvorba životního prostředí, technologie ochrany životního prostředíenvironmental engineering

essential: životně důležitý, nezbytný pro životessential to life

hardship: strádat, být v tíživé životní situacisuffer hardship

life: životní styl, způsob životaway of life

life assurance: životní pojistkalife assurance policy

life insurance: uzavřít životní pojistku na kohotake out a life insurance on sb

lifestyle: civilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylulifestyle diseases

mission: životní poslánímission in life

mortgage: hypotéka splácená z životní pojistky při dosažení daného věku či úmrtí osobyendowment mortgage

pollution: znečištění životního prostředíenvironmental pollution

sound: ekologický, ekologicky nezávadný, neškodící životnímu prostředíecologically sound

standard: životní úroveňstandard of life

starvation: mzdy nepostačující ani na základní životní potřebystarvation wages

statue: socha v životní velikostilife-size statue

subsistence: mzda na úrovni životního minima, existenční mzdasubsistence wage

unsound: ekologicky závadný/škodlivý, poškozující životní prostředíenvironmentally unsound

životní: životní prostředíenvironment, určitého organismu biol. biotope