Hlavní obsah

standard

Vyskytuje se v

norma: technical/safety/quality standardstechnické/bezpečnostní/jakostní normy

stojanový: standard lamp, AmE floor lampstojanová lampa

úroveň: standard of living, living standardživotní úroveň

životní: living standard(s), standard of livingživotní úroveň

spisovně: He speaks standard Czech.Mluví spisovně česky.

vzrůst: increase in the standard of livingvzrůst životní úrovně

laťka: set a high standardnasadit laťku vysoko

improvement: improvement in the standardzvýšení úrovně

non-standard: non-standard Englishnespisovná angličtina

standard: standard of lifeživotní úroveň

double standard: have/apply a double standardměřit dvojím metrem

wanting: nesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovat, mít nedostatkybe found wanting

living standard: living standard(s)životní úroveň