Hlavní obsah

standard

Vyskytuje se v

living standard: living standard(s)životní úroveň

improvement: improvement in the standardzvýšení úrovně

non-standard: non-standard Englishnespisovná angličtina

set: set a high standardnastavit vysokou laťku

double standard: have/apply a double standardměřit dvojím metrem

wanting: be found wantingnesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovat

norma: technické/bezpečnostní/jakostní normytechnical/safety/quality standards

norma: ekon. výkonová/výkonnostní/výrobní normaperformance/efficiency/output standard

stojanový: stojanová lampastandard lamp, AmE floor lamp

úroveň: životní úroveňstandard of living, living standard

životní: životní úroveňliving standard(s), standard of living

spisovně: Mluví spisovně česky.He speaks standard Czech.

vzrůst: vzrůst životní úrovněincrease in the standard of living

laťka: nasadit laťku vysokoset a high standard