Hlavní obsah

wanting [ˈwɒntɪŋ]

Vyskytuje se v

part: nechtít mít nic společného s čímwant no part of sth

want: měl bys(te)you want to

closing: Na závěr/Závěrem chci ...In closing I want to ...

wanted: nejhledanější zločincithe most wanted criminals

all: Chceš to vůbec?Do you want it at all?

do: Nechtějí pracovat.They don't want to work.

either: Nechci ani jeden.I don't want either.

if: Kdybych to chtěl, koupil bych to.If I wanted it I would buy it.

it: Ne že bych tam nechtěl být.It's not that I don't want to be there.

see: Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.The boss wants to see you.

that: Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?You wanted to talk to me. Why was that?

what: Co chceš?What do you want?

which: Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.You can take which you want.

whilst: Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.I didn't want to live at home whilst I was at university.

whom: Chci poslat telegram. – Komu?I want to send a telegram. – To whom?

wanting: nesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovat, mít nedostatkybe found wanting

chtěný: chtěné dítěwanted child

nedostatek: pro nedostatek penězfor want of money

nedostávat se: komu/čemu se nedostává čehosb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth, dochází sb is running out of sth

nouze: mít nouzi o colack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sth

hledat: Hledá ho policie.He is wanted (by the police)., The police are after him.

chtít: Co ode mne chcete?What do you want from me?

jaký: Jaký chceš?Which one do you want?

kam: Chodím si, kam chci.I go wherever I want.

kdo: S kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

omluvit se: Chci se za dnešek omluvit.I want to apologize for today.

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

svůj, svá, své, svoje: Chce svůj vlastní byt.He wants a flat of his own.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

telefon: Máš telefon.There's a phone call for you., You are wanted on the phone.

všechen, všechna, všechno: všechno, co chcešanything you want

vzkazovat: Vzkazuje vám, že ...He asked/wanted me to tell you that ...

vzpomenout (si): Můžeš mít, na co si vzpomeneš.You can have anything you want.

zbavit: Chtějí zbavit zemi korupce.They want to rid the country of corruption.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.

cake: chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celáwant to have one's cake and eat it