Hlavní obsah

kdo

Zájmeno

  1. (otázka na osobu) whoS kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?Od koho to je?Who is it from?komu?(to) whom, who ... tos kým?with whom, who ... withod kohofrom whom, who ... from
  2. (vztažné) who
  3. (někdo, kdokoli) somebody, someone(zápor) nobody, no one(v otázce) anybody, anyone

Vyskytuje se v

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

čekat: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

dát: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

chybět: Kdo chybí?Who is absent?

jediný: Jediný, kdo přišel ...The only one who came ...

mít: Za koho mě máš?Who do you think I am?

mluvit: S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?, Who's speaking?, Kdo je to? Who's this?

moct: Kdo to mohl udělat?Who could have done it?

moct: Kdo za to může?Who's to blame for it?, Whose fault is it?

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

napsat: Kdo napsal tu knihu?Who wrote that book?

naučit: Kdo tě to naučil?Who taught you that?

odpovědný: Kdo je za to odpovědný?Who is responsible for it?

patřit: Komu to patří?Who does it belong to?, Whose is it?

mlít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs best.

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

breaker: rule-breaker= kdo porušuje pravidla

dropper: name-dropperkdo se ohání svými (údajnými) známostmi

English: learners of Englishti, kdo se učí anglicky

jumper: queue jumper= kdo předbíhá ve frontě

keeper: diary keeperpisatel deníku, kdo si vede deník

path: lead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu

performer: top performersti kdo podali nejlepší výkony

reader: map reader= kdo se orientuje v mapě jak

riser: late riserten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstává

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

taker: risk takerkdo je ochoten přijmout riziko, přen. hráč

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

be: Who are you?Kdo jste?

be: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

behind: Who is behind that?Kdo za tím stojí?

blame: Who is to blame?Čí je to vina?, Kdo za to může?

bring: Who has brought it?Kdo to přinesl?

can: I can't tell you who did it.Nemohu vám říct, kdo to udělal.

cast: Who's in the cast?Kdo v tom hraje?

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

could: Who could have done it?Kdo to mohl udělat?

date: Who is your date?S kým máš rande?, S kým jdeš? na akci ap.

else: Who else?Kdo jiný?

for: Who's for a sandwich?Kdo chce sendvič?

from: Who is it from?Od koho to je?

it: Who is it?Kdo je (to)?, Kdo volá?

learner: programme for learners of Englishprogram pro ty, kdo se učí anglicky

one: We are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.

phoney: those phoney expertsrádoby odborníci, ti, kdo se vydávají za odborníky

see: See who is at the door.Podívej se, kdo je za dveřmi.

someone: I need someone to help me.Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.

speak: Who am I speaking to?S kým mluvím? do telefonu ap.

wait: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

who: Who do you work for?Pro koho pracuješ?

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

wonder: I wonder who did it.Zajímalo by mě, kdo to udělal.

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí

finder: hovor. Finders keepers.Kdo to našel, toho to je.