Hlavní obsah

kdo

Zájmeno

  1. (otázka na osobu) whoS kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?Od koho to je?Who is it from?komu?(to) whom, who ... tos kým?with whom, who ... withod kohofrom whom, who ... from
  2. (vztažné) who
  3. (někdo, kdokoli) somebody, someone(zápor) nobody, no one(v otázce) anybody, anyone

Vyskytuje se v

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

čekat: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

dát: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

chybět: Kdo chybí?Who is absent?

jediný: Jediný, kdo přišel ...The only one who came ...

mít: Za koho mě máš?Who do you think I am?

mluvit: S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?, Who's speaking?, Kdo je to? Who's this?

moct: Kdo to mohl udělat?Who could have done it?

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

napsat: Kdo napsal tu knihu?Who wrote that book?

naučit: Kdo tě to naučil?Who taught you that?

odpovědný: Kdo je za to odpovědný?Who is responsible for it?

patřit: Komu to patří?Who does it belong to?, Whose is it?

rozbít: Kdo rozbil to okno?Who has broken the window?

říct: Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?

mlít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs best.

přijít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

bidder: nejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvícthe highest bidder

breaker: = kdo porušuje pravidlarule-breaker

dropper: kdo se ohání svými (údajnými) známostminame-dropper

English: ti, kdo se učí anglickylearners of English

jumper: = kdo předbíhá ve frontěqueue jumper

keeper: pisatel deníku, kdo si vede deníkdiary keeper

path: převézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu, šálit koholead sb up/AmE down the garden path about sth

performer: ti kdo podali nejlepší výkonytop performers

reader: = kdo se orientuje v mapě jakmap reader

riser: ten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstáválate riser

say: A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžkahovor. Says who?

taker: kdo je ochoten přijmout riziko, přen. hráč, riskérrisk taker

anyone: Znáš někoho, kdo ...?Do you know anyone who ...?

be: Kdo jste?Who are you?

behind: Kdo za tím stojí?Who is behind that?

blame: Čí je to vina?, Kdo za to může?Who is to blame?

bring: Kdo to přinesl?Who has brought it?

can: Nemohu vám říct, kdo to udělal.I can't tell you who did it.

charge: Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

could: Kdo to mohl udělat?Who could have done it?

else: Kdo jiný?Who else?

for: Kdo chce sendvič?Who's for a sandwich?

from: Od koho to je?Who is it from?

it: Kdo je (to)?, Kdo volá?Who is it?

learner: program pro ty, kdo se učí anglickyprogramme for learners of English

one: Jsme jediní, kdo o tom ví.We are the only ones who know.

phoney: rádoby odborníci, ti, kdo se vydávají za odborníkythose phoney experts

see: Podívej se, kdo je za dveřmi.See who is at the door.

someone: Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.I need someone to help me.

speak: S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?

wait: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

who: Pro koho pracuješ?Who do you work for?

whom: Chci poslat telegram. – Komu?I want to send a telegram. – To whom?

wonder: Zajímalo by mě, kdo to udělal.I wonder who did it.

bitten: kdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učíonce bitten, twice shy

finder: Kdo to našel, toho to je.hovor. Finders keepers.

kdo: komu?(to) whom, who ... to