Hlavní obsah

napsat

Dokonavé sloveso

  1. (psaním zaznamenat) co write sth (down)(poznamenat si) put down(na stroji) type
  2. (psaním vytvořit) write, pen(složit) compose sthKdo napsal tu knihu?Who wrote that book?
  3. (poslat dopis) komu write (to) sbhovor. (pár řádek ap.) drop a lineNapiš mi.Write to me., Drop me a line.

Vyskytuje se v

tužka: write sth in pencilnapsat co tužkou

nanečisto: draft sth, make a draft of sthnapsat nanečisto

test: take/pass/fail a testpsát/napsat/nenapsat test

homework: do one's homeworknapsat (si) domácí úkol(y)

pencil: write sth in pencilnapsat co tužkou

writing: put sth in writingnapsat, zapsat, sepsat co

might: The work might have been better written.Ta práce mohla být napsána i lépe.

put: Put your name on the list.Napište se do seznamu.

so: So I wrote to her.Tak jsem jí napsal.

write: I wrote to him.Napsal jsem mu.

napsat: Who wrote that book?Kdo napsal tu knihu?