Hlavní obsah

napsaný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

tužka: napsat co tužkouwrite sth in pencil

kurziva: napsaný kurzívouwritten in italics

nanečisto: napsat nanečistodraft sth, make a draft of sth

napsat: Kdo napsal tu knihu?Who wrote that book?

test: psát/napsat/nenapsat testtake/pass/fail a test

homework: napsat (si) domácí úkol(y)do one's homework

pencil: napsat co tužkouwrite sth in pencil

writing: napsat, zapsat, sepsat coput sth in writing

by: napsaný peremwritten by pen

might: Ta práce mohla být napsána i lépe.The work might have been better written.

put: Napište se do seznamu.Put your name on the list.

so: Tak jsem jí napsal.So I wrote to her.

write: Napsal jsem mu.I wrote to him.