Hlavní obsah

writing [ˈraɪtɪŋ]

Přídavné jméno

  • psací k psaní určenýwriting casespisovka, konferenční desky s přihrádkami, na zip ap.writing materialspsací potřebywriting padzápisník

Vyskytuje se v

write: sth vypsat co šek, recept ap.write (out)

write down: zapsat (si), napsat si, poznamenat (si) cowrite sth down

write-in: (ručně) dopsaný kandidát, hlasovací lístek s ručně dopsaným kandidátem který původně nebyl na volebním lístkuwrite-in (candidate)

write into: sth zanést, připsat, vepsat co do čeho do smlouvy, scénáře ap.write sth into

write out: vyčerpat se, vypsat se, vyhořet o inspiraci spisovatelewrite osf out

writing: spisy, dílo psané kohowritings

account: písemná zprávawritten account

back: odepsat na dopiswrite back

creative: tvůrčí psanícreative writing

implement: psací potřebywriting implements

ink: psát peremwrite in ink

material: psací potřebywriting materials

mirror: zrcadlové písmomirror writing

pad: zápisník, poznámkový blokwriting pad

pencil: napsat co tužkouwrite sth in pencil

rune: psaný runamiwritten in runes

utensil: psací potřebywriting utensils

by: napsaný peremwritten by pen

in: písemněin writing

might: Ta práce mohla být napsána i lépe.The work might have been better written.

so: Tak jsem jí napsal.So I wrote to her.

with: psát peremwrite with a pen

klínový: hist. klínové písmocuneiform (writing)

obrázkový: obrázkové písmopicture writing, starých Egypťanů hieroglyphic writing

omluvenka: přinést omluvenkuprovide a written excuse

papír: dopisní papírletter/writing paper

písemný: písemná prácepísemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignment

popisovací: popisovací tabulewriting board

potřeba: psací potřebywriting implements

psací: psací stůl(writing) desk

psaní: tvůrčí psanícreative writing

slovo: slovem i písmemboth in spoken and written form

stůl: psací/kancelářský stůl(writing)/office desk

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

šuplík: psát do šuplíkuwrite without publishing

tužka: napsat co tužkouwrite sth in pencil

zkoušení: ústní/písemné zkoušeníoral/written examination

zkouška: písemná/ústní zkouškawritten/oral exam

zvláštní: nic zvláštního co by stálo za zmínkunothing special, hovor. nothing (much) to write home about

kurziva: napsaný kurzívouwritten in italics

napsat: Kdo napsal tu knihu?Who wrote that book?

popsat: Už bylo popsáno mnoho papíru o ...Much has been written about ...

potvrdit: Potvrdili to písemně?Did they confirm it in writing?

psát: Co to píšeš?What are you writing?

recept: vystavit receptwrite (out) a prescription

složit: složit báseňwrite a poem

učit: Učí dítě psát.She is teaching the child to write.

verš: psát veršewrite poetry

vyrozumět: Budete vyrozuměni písemně.You will be notified in writing.

vystavit: ekon. vystavit komu šekdraw/make out/write out a cheque to sb

zapsat: zapsat (si) co do sešituwrite sth down in the exercise book

záznam: písemný/úřední záznamwritten/official record

lámat: lámat hůl nad kýmwrite sb off, consider sb a hopeless case

sláva: hovor. nebýt žádná slávabe no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about, horší než obvykle be off-colour