Hlavní obsah

psací

Přídavné jméno

  • writing(o stroji) typing(styl písma) cursivepsací stůl(writing) deskpsací strojtypewriterpsací písmo spojovanécursive (writing)

Vyskytuje se v

potřeba: psací potřebywriting implements

stroj: psací strojtypewriter

stůl: psací/kancelářský stůl(writing)/office desk

přepis: přepis na psacím strojitypewritten copy