Hlavní obsah

psaný

Přídavné jméno

  • written(hláskovaný) spelled(písemně připravený) scriptedpsaný na strojitypewritten

Vyskytuje se v

deník: psát si deníkkeep a diary

kritika: psát kritiku na coreview sth

psaní: psaní na strojitypewriting, typing

psát: psát na stroji/počítačitype(write)

šuplík: psát do šuplíkuwrite without publishing

zákon: nepsaný zákonunwritten law

muset: Musím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.I must/had to/will have to do homework.

stroj: psát na strojitype(write)

test: psát/napsat/nenapsat testtake/pass/fail a test

učit: Učí dítě psát.She is teaching the child to write.

verš: psát veršewrite poetry

všichni, všechny, všechna: psát všemi deseti na strojitouch-type

creative: tvůrčí psanícreative writing

ink: psát peremwrite in ink

insured: cenné psaníinsured letter

journal: psát si deníkkeep a journal

letter: AmE doporučený dopis, BrE cenné psaníregistered letter

longhand: (normálně) rukou psanýin longhand

registered: hl. AmE doporučený dopis, BrE cenné psaníregistered letter

rule: nepsané pravidlounwritten rule

rune: psaný runamiwritten in runes

take: psát dopis podle diktovanéhotake a letter

write: psát těsnopisem, stenografovatwrite shorthand

double: Píše se to se dvěma l.It is spelled with double l.

go: V dopise se píše ...The letter goes ...

spell: Jak se (správně) píše subtle?How do you spell subtle?

type: strojopis, na stroji psaný texttyped text

with: psát peremwrite with a pen

psaný: psaný na strojitypewritten