Hlavní obsah

učit

Nedokonavé sloveso

  1. (cvičit, školit) koho co teach sb sth, instruct sb in sthUčí dítě psát.She is teaching the child to write.
  2. (vychovávat) koho čemu teach sb sth(trénovat) train sb in/to do sth(připravovat) prepare sb for sth
  3. (učitelovat) be/work as a teacher, co teach sth, tutorUčím na gymnáziu.I'm a grammar school teacher.

Vyskytuje se v

nazpaměť: memorize sth, learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

řeč: study foreign languagesučit se cizí řeči

učit se: memorize sth, learn sth by heartučit se co nazpaměť

English: learners of Englishti, kdo se učí anglicky

learn: learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

give: She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.

learner: programme for learners of Englishprogram pro ty, kdo se učí anglicky

quick: He is quick to learn.Rychle se učí., Je učenlivý.

self-taught: He is self-taught.Je to samouk., Učil se sám.

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí

učit: She is teaching the child to write.Učí dítě psát.