Hlavní obsah

English [ˈɪŋglɪʃ]

Podstatné jméno

  1. the English Angličané
  2. angličtinaSay it in English.Řekni to anglicky.English-speaking countriesanglicky mluvící zeměEnglish teacheručitel(ka) angličtiny, angličtinář(ka)learners of Englishti, kdo se učí anglickyold Englishstaroangličtina

Vyskytuje se v

English: Angličanéthe English

bulldog: anglický buldokEnglish bulldog

channel: Lamanšský průlivThe (English) Channel

daisy: sedmikráska obecnáEnglish/common/lawn daisy

non-standard: nespisovná angličtinanon-standard English

speaker: anglicky mluvící lidé, angličtí mluvčíEnglish speakers

thyme: mateřídouška vonná, tymián rostlinacommon/garden/English thyme

give: Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.She gives English lessons.

in: říct to anglickysay it in English

learner: program pro ty, kdo se učí anglickyprogramme for learners of English

neither: Nemluvil ani anglicky ani německy.He spoke neither English nor German.

register: Přihlásil jsem se na kurzy angličtiny.I registered for English courses.

americký: ling. americká angličtinaAmerican English

anglicky: anglicky mluvícíEnglish-speaking

anglický: ling. anglický jazykEnglish language

Angličan: Angličané kolektivněthe English (people)

angličtina: britská/americká angličtinaBritish/American English

průliv: geogr. Lamanšský průlivthe (English) Channel

snídaně: teplá snídaněcooked/English breakfast

domluvit se: Domluvíš se anglicky?Can you make yourself understood in English?

dorozumět se: Dorozumím se anglicky.I can make myself understood in English.

chvalitebná: chvalitebná z angličtinya B in English

jak: Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?, o názvech ap. What do you call it in English?

kanál: Kanál La Manchethe English Channel

lámaný: mluvit lámanou angličtinouspeak broken English

mluvit: Mluvíte anglicky?Do you speak English?

naučit se: Angličtinu není těžké se naučit.English is not hard to learn.

omluvit: Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

ovládat: Ovládají základy angličtiny.They have a basic command of English.

plynulý: plynulá angličtinafluent English

přeložit: Přeložil tu knihu do angličtiny.He translated the book into English.

přízvuk: mluvit (anglicky) s jakým přízvukemspeak (English) with a(n) what accent

říct: Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?

slušně: Umí slušně anglicky.He speaks decent English., His English is fairly good.

učitelka: učitelka angličtinyEnglish teacher

umět: Umíte anglicky?Do you speak English?

zdokonalit se: Zdokonalil se v angličtině.He improved his English.

zlepšit se: Výrazně se zlepšil v angličtině.He improved his English substantially.

lopata: vysvětlit co po lopatě velmi jasněexplain sth in plain English/words of one syllable

breakfast: anglická/teplá snídaně slanina s vejci ap.cooked/hot/English breakfast