Hlavní obsah

neither [ˈnaɪðə or ˈniːðə]

Spojka

  1. neither ... nor ani ... aniHe spoke neither English nor German.Nemluvil ani anglicky ani německy.
  2. také ne v záporném dovětkuI don't smoke. Neither do I.Nekouřím. Já také ne.
  3. (a) ani, navíc spojuje dvě záporné věty

Vyskytuje se v

neither: neither ... norani ... ani

nor: neither ... norani ... ani jedno

ani: neither... norani... ani

jeden, jedna, jedno: neitherani jeden ze dvou

také: I'm not a student. – Neither is he.Nejsem student. – On také ne.

rak: neither fish nor fowlani ryba ani rak

ryba: neither fish nor fowl, neither fish nor red herringani ryba ani rak

here: neither here nor therenepodstatný, irelevantní argument ap.