Hlavní obsah

neither [ˈnaɪðə or ˈniːðə]

Spojka

  1. neither ... nor ani ... aniHe spoke neither English nor German.Nemluvil ani anglicky ani německy.
  2. také ne v záporném dovětkuI don't smoke. Neither do I.Nekouřím. Já také ne.
  3. (a) ani, navíc spojuje dvě záporné věty

Vyskytuje se v

neither: neither ... norani ... ani

nor: neither ... norani ... ani jedno

here: neither here nor therenepodstatný, irelevantní argument ap.