Hlavní obsah

nic

Zájmeno

  • nothing(se záporem) anything(o množství ap.) nilNemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.Nic si z toho nedělej.Take it easy.Nedá se nic dělat.It can't be helped.vůbec nicnothing at allz ničeho nicall of a sudden, suddenly, out of thin airnic mocnothing much, (žádná sláva) no great shakes, (kariéra ap.) not much of, BrE, hovor. not much cop, (horší kvality) of sorts, of a sort, (jakž takž) so-so, (horší než očekávaný) lemon, (nudný) ho hum, (průměrný ap.) mediocrehovor. ani za nic za žádnou cenunot for all the tea in China, no way(o) nic míňno less

Vyskytuje se v

méně: o nic méněno less

společný: nemít nic společného s čím nesouviset ap.have nothing to do with sth

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

tušit: nic netušícíunsuspecting, bezděčný unwitting

zaleknout se: nezaleknout se ničehostop at nothing

zlé: Nic ve zlém.bez urážky No offence., nevykládej si to špatně No hard feelings.

zvláštní: nic zvláštního co by stálo za zmínkunothing special, hovor. nothing (much) to write home about

ani: Ani za nic!No way!, Not for all the tea in China!

dařit se: Nic se mi nedaří. životě ap.Nothing goes right for me., Nothing works out for me.

dát se: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

dělat: Nic si z toho nedělej.Take it easy.

mít: Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.

na: Nic na tom není.There is nothing to it.

namítat: Nic nenamítal.He didn't object.

namlouvat si: Nic si nenamlouvej.Don't (try to) fool yourself.

napadat: Nic mě nenapadá.I can't think of anything.

němu: Nic proti němu nemám.I have nothing against him.

nikdo: Do toho nikomu nic není.That's nobody's business.

ono: a ono nicbut nothing happened

po: Po tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.

podobný: nic podobnéhonothing like that

proclení: Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.

předstírat: Nic nepředstíral.He pretended nothing.

přihodit se: Pokud se nic (mimořádného) nepřihodí ...If nothing intervenes ...

rovnat se: Nic se mu nemůže rovnat.Nothing compares to him.

scházet: Nic mi neschází.I have all I need.

společný: Nemám s tím nic společného.I have nothing to do with it.

srovnat: To se nedá (s ničím) srovnat.It is incomparable.

takový: Nic takového jsem neřekl.I didn't say anything like that.

těžký: Není na tom nic těžkého.It's not hard to do., It's an easy task.

tvářit se: Tvářil se, jako by se nic nestalo.He pretended nothing (had) happened.

ujít: Nic mu neujde.He doesn't miss anything.

vycházet: Nic mi nevychází. jak bych chtělNothing is going right for me.

vyrovnat se: Nic se nevyrovná komu/čemu.Nothing compares to sb/sth.

vytknout: Nelze tomu nic vytknout.It is above reproach.

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.No good will come of it.

z, ze: Nic z toho nebude.Nothing will come of it.

zadat: ...si v ničem nezadá s ......is not any worse than, ...compares favourably with...

zbýt: Skoro nic nezbylo.There is almost nothing left.

zeptání: Za zeptání nic nedáš.There's no harm in asking.

zmoct: Nezmůžeš vůbec nic.There's absolutely nothing you can do.

ztracený: Nic není ztraceno.Nothing is lost.

platný: Není to nic platné.It is no use.

svět: za nic na světěnot for all the tea in China

z, ze: z ničeho nicall of a sudden, suddenly, out of the blue