Hlavní obsah

takový

Zájmeno

  1. (právě tento) such (a), like that (one)(takový druh) that kind ofTakový chlap by to zvládl.Such a man would make it.Nic takového jsem neřekl.I didn't say anything like that.
  2. jaký - takový (souvztažné) like ... like
  3. takový a takový (při opisném popisu) such-and-such
  4. taková hovor.(za takové situace)s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this
  5. expr.(tak velký ap.) such (a)expr.(zvolání) what a ...
  6. hovor.(nějaký) kind of, sort of
  7. hovor.(přibližně) somehovor.(kolem) about

Vyskytuje se v

zrovna: zrovna takový stejnýexactly the same

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

maličkost: taková maličkost ode mne pozornosta little something from me

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

případ: v daném/takovém případěin a given/such a case

ujít: Takovou dálku neujdu.I can't walk that far.

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.I've never seen anything like it in my life.

jaký: Jaký otec, takový syn.Like father, like son.

krám: Jaký pán, takový krám.Like master, like man.

sort: nic takovéhonothing of the sort

standard: Co se v takových případech obvykle dělá?What is the standard thing to do in such cases?

thing: něco takového tak strašného ap.such a thing, thing like that

do: Jeli takových 100 mil za hodinu.They were doing some 100 miles an hour.

ever: Viděl jsi někdy něco takového?Have you ever seen anything like it?

like: s takovými lidmi jako G. B. Shawwith the likes of G.B.Shaw

much: Byly to takové nic moc prázdniny.It hasn't been much of a holiday.

must: Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.Rubber gloves are a must in these conditions.

noise: Nedělej takový rámus!Don't make so much noise!

of: Už to ani není takový problém.It becomes less of a problem.

squeamish: Nebuď taková citlivka.Don't be so squeamish.

such: Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.We couldn't believe such a thing.

touchy: Nebuď taková citlivka.Don't be so touchy.

father: Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.Like father, like son.

takový: s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this