Hlavní obsah

takový

Zájmeno

  1. (právě tento) such (a), like that (one)(takový druh) that kind ofTakový chlap by to zvládl.Such a man would make it.Nic takového jsem neřekl.I didn't say anything like that.
  2. jaký - takový (souvztažné) like ... like
  3. takový a takový (při opisném popisu) such-and-such
  4. taková hovor.(za takové situace)s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this
  5. expr.(tak velký ap.) such (a)expr.(zvolání) what a ...
  6. hovor.(nějaký) kind of, sort of
  7. hovor.(přibližně) somehovor.(kolem) about

Vyskytuje se v

zrovna: zrovna takový stejnýexactly the same

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

maličkost: taková maličkost ode mne pozornosta little something from me

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

případ: v daném/takovém případěin a given/such a case

ujít: Takovou dálku neujdu.I can't walk that far.

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.I've never seen anything like it in my life.

jaký: Jaký otec, takový syn.Like father, like son.

krám: Jaký pán, takový krám.Like master, like man.

sort: nothing of the sortnic takového

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

such: such a onetakový(hle) konkrétní subjekt ap.

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

cheap: Don't be so cheap.Nebuď takový škrt/škudlil.

do: They were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

like: with the likes of G.B.Shaws takovými lidmi jako G. B. Shaw

much: It hasn't been much of a holiday.Byly to takové nic moc prázdniny.

must: Rubber gloves are a must in these conditions.Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.

noise: Don't make so much noise!Nedělej takový rámus!

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

squeamish: Don't be so squeamish.Nebuď taková citlivka.

such: We couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.

touchy: Don't be so touchy.Nebuď taková citlivka.

father: Like father, like son.Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.