Hlavní obsah

ever [ˈevə]

Vyskytuje se v

ever more: (for) ever morenavždy, napořád, navěky

if: if everjestli (vůbec) kdy při zdůraznění u popisu

never: never evervůbec nikdy, za žádných okolností

hardly: hardly evertéměř nikdy, sotva kdy

present: ever-presentstále přítomný, všudypřítomný

since: ever sinceod té doby až doposud

had: Have you ever been had?Už tě někdy někdo napálil?

tardy: She was tardy as ever.Měla zpoždění jako vždycky.

věčný: na věčné časyfor ever

věk: na věky věkůfor ever and ever

dočkat se: Dočkám se někdy povýšení?Will I ever get promoted?

jindy: více než kdy jindymore than ever

téměř: téměř nikdy/žádnýhardly ever/any, almost never/no

: Už jsi tam někdy byl?Have you ever been there?