Hlavní obsah

ever [ˈevə]

Vyskytuje se v

ever more: navždy, napořád, navěky(for) ever more

if: jestli (vůbec) kdy při zdůraznění u popisuif ever

never: vůbec nikdy, za žádných okolnostínever ever

hardly: téměř nikdy, sotva kdyhardly ever

present: stále přítomný, všudypřítomnýever-present

since: od té doby až doposudever since

had: Už tě někdy někdo napálil?Have you ever been had?

tardy: Měla zpoždění jako vždycky.She was tardy as ever.

věčný: na věčné časyfor ever

věk: na věky věkůfor ever and ever

dočkat se: Dočkám se někdy povýšení?Will I ever get promoted?

jindy: více než kdy jindymore than ever

téměř: téměř nikdy/žádnýhardly ever/any, almost never/no

: Už jsi tam někdy byl?Have you ever been there?

ever: kdy(koliv) předtím u srovnáváníever (before)