Hlavní obsah

always [ˈɔːlweɪz or -wɪz]

Vyskytuje se v

vždy: jako vždyas always

paměť: Mějte stále na paměti, že ...Always keep in mind that ...

stranit: Vždycky mu stranila.She has always sided with him.

vždy: Vždy to tak bylo.It has always been so.

jazyk: být co na srdci, to na jazykuwear one's heart on one's sleeve, always speak one's mind

poklus: být pořád v poklusube always on the go