Hlavní obsah

since [sɪns]

Předložka

Vyskytuje se v

immemorial: from/since time immemorialod nepaměti, od pradávna, odedávna

since: ever sinceod té doby až doposud

when: since whenodkdy

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

mind: It's been in my mind since ...Myslím na to od..., Přemýšlím nad tím od...

then: since thenod té doby

doba: from that time on, since thenod té doby

maličko: since childhood, since sb was littleod malička

od, ode: since then, kniž. thenceforward(s)od té doby

pradávno: since/from time immemorialod pradávna

vzhledem k: given (the fact) that, in view of the fact that, jelikož sincevzhledem k tomu, že

co: It's been one year since he won.Je to rok, co vyhrál.

dávno: It's been a long time since ...Je to už dávno co ...

uplynout: A lot of water has flowed under the bridge since then.Od té doby už uplynulo hodně vody.

ever: ever since, ever afterod té doby co, už od pořád