Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) timeod té dobyfrom that time on, since thendo té dobyuntil thentouto dobouby nowtou dobouby then/that timezavírací dobaclosing time
  2. (časový úsek) time(období) period(sezóna) seasonposlední dobou, v poslední dobělately, recentlypo dobu čehoduring sth, for the duration of sthpracovní dobaworking hours/timeotvírací/prodejní dobaopening/shop(ping) hours
  3. (historické období) age, era, epoch
  4. (taktu) beat(chodu motoru) stroke

Vyskytuje se v

bronzový: archeol. doba bronzováBronze Age

garanční: garanční doba/lhůtawarranty/guarantee period, term of warranty

hájení: mysl. doba hájení zvěře ap.close(d) season

inkriminovaný: v inkriminovanou dobu zločinuat the time of the crime

kamenný: doba kamennáthe Stone Age

ledový: doba ledováIce Age, odb. glacial period

oběd: doba obědalunchtime

od, ode: od té dobysince then, kniž. thenceforward(s)

otevírací: otevírací doba/hodinyopening/business hours, opening times

po: po dobu čehoduring sth

pohnutý: pohnutá dobaunsettled/troublous/stormy/disturbed times

poslední: poslední doboulately, recently, of late

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

pracovní: pracovní den/dobaworking day/hours

prodejní: prodejní dobashop(ping) hours

provozní: provozní dobastroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hours

pružný: pružná pracovní dobaflexible working hours

předběhnout: předběhnout svou dobube ahead of one's time

přízvučný: hud. přízvučná dobaaccented beat

současný: v současné doběcurrently, dnes ap. nowadays

tento: touto dobouby now, at the moment

trvání: po dobu trvání čehofor the duration of sth, during sth

určitý: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

úřední: úřední doba/hodinyoffice hours, hours of attendance

výpůjční: výpůjční doba/lhůtaloan period

záruční: záruční doba/lhůtawarranty/guarantee period

zavírací: zavírací dobaclosing time

zkušební: zkušební doba/lhůtaodsouzeného, zaměstnance ap. probation(ary) period, pro testování výrobku ap. trial period

znamení: znamení dobysign of the times

železný: hist. doba železnáIron Age

životnost: doba životnostilifetime period

dlouhý: delší pracovní dobalonger working hours

nejbližší: v nejbližší doběin the next few days

pozdější: nechat co na pozdější dobuleave sth for later

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

uspěchaný: uspěchaná dobafast-moving times

velikán: velikáni naší dobythe greats/giants of our time

vláda: za/v době vlády kohounder/in/during the reign of sb

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.

age: doba bronzováhist. Bronze age

by: touto dobouby now

bygone: doby dávno minulébygone era

come: ještě nějakou dobufor some time to come

day: diskreční dny, doba odkladupráv. days of grace

delivery: (doba) doručení do 20 dníallow 20 days for delivery

due: doba/lhůta splatnosti pohledávky ap.due period

epoch: doba ledováglacial epoch

evocation: evokace dávných dobevocation of the past

exposure: doba osvituexposure time

finishing: konec pracovní dobyfinishing time

fixed: smlouva na dobu určitoufixed-term contract

glacial: doba ledováglacial period

guarantee: záruční dobaguarantee period

heyday: v době svého největšího rozmachuin its/one's heyday

hour: otevírací dobaopening hours

incubation: inkubační doba onemocněníincubation period

indefinite: na dobu neurčitoufor an indefinite period

intake: (doba) sání motoruintake stroke

lapse: po určité době, po časeafter a lapse of time

long: dávno, před dlouhou doboulong time ago

memory: v čerstvé paměti, v poslední doběin recent memory

now: touto dobouby now

payback: doba splatnosti, doba návratnosti investicepayback period

pensionable: odpracovaná dobapensionable service

period: doba životnostilifetime period

permanent: (pracovní) smlouva na dobu neurčitoupermanent contract

planting: doba sadbyplanting season

probation: být ve zkušební době, být kde na zkoušku, práv. mít podmínku, být v podmíncebe on probation

probationary: zkušební doba/lhůta k vyzkoušení pracovníka ap.probationary period

response: doba odezvy/reakceresponse time

reverberation: doba dozvukureverberation time

run: čas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracovánívýp. run time

sentence: odsouzení na neurčitou dobupráv. indeterminate sentence

shelf: trvanlivost, skladovatelnost, skladovací doba potravin, přen. trvání, životnostshelf life

shutter: rychlost/čas závěrky, expoziční čas/doba fotoaparátushutter speed

since: od té doby až doposudever since

some: (již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouhofor (quite) some time (now)

starting: doba rozběhustarting time

term: trvání odnětí svobody, doba výkonu trestuterm of imprisonment

time: po delší dobufor a time

trial: zkušební dobatrial period

unsocial: nestandardní pracovní doba víkendy, svátky, nočníunsocial hours

waiting: čekací dobawaiting time

warranty: záruční lhůta/dobawarranty period

working: pracovní dobaworking hours

intervening: (v době) mezi tímin the intervening time

repayable: Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.The loan is repayable over ten years.

then: od té dobysince then

doba: od té dobyfrom that time on, since then