Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) timeod té dobyfrom that time on, since thendo té dobyuntil thentouto dobouby nowtou dobouby then, by that timezavírací dobaclosing time
  2. (časový úsek) time(období) period(sezóna) seasonposlední dobou, v poslední dobělately, recentlypo dobu čehoduring sth, for the duration of sthpracovní dobaworking hours/timeotvírací/prodejní dobaopening/shop(ping) hours
  3. (historické období) age, era, epochdoba bronzová/kamenná/ledováBronze/Stone/Ice Age
  4. (taktu) beat(chodu motoru) stroke

Vyskytuje se v

bronzový: archeol. doba bronzováBronze Age

garanční: garanční doba/lhůtawarranty/guarantee period, term of warranty

hájení: mysl. doba hájení zvěře ap.close(d) season

inkriminovaný: v inkriminovanou dobu zločinuat the time of the crime

kamenný: doba kamennáthe Stone Age

ledový: doba ledováIce Age, odb. glacial period

oběd: doba obědalunchtime

od, ode: od té dobysince then, kniž. thenceforward(s)

otevírací: otevírací doba/hodinyopening/business hours, opening times

po: po dobu čehoduring sth

pohnutý: pohnutá dobaunsettled/troublous/stormy/disturbed times

poslední: poslední doboulately, recently, of late

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

pracovní: pracovní den/dobaworking day/hours

prodejní: prodejní dobashop(ping) hours

provozní: provozní dobastroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hours

pružný: pružná pracovní dobaflexible working hours

předběhnout: předběhnout svou dobube ahead of one's time

přízvučný: hud. přízvučná dobaaccented beat

současný: v současné doběcurrently, dnes ap. nowadays

tento: touto dobouby now, at the moment

trvání: po dobu trvání čehofor the duration of sth, during sth

určitý: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

úřední: úřední doba/hodinyoffice hours, hours of attendance

výpůjční: výpůjční doba/lhůtaloan period

záruční: záruční doba/lhůtawarranty/guarantee period

zavírací: zavírací dobaclosing time

zkušební: zkušební doba/lhůtaodsouzeného, zaměstnance ap. probation(ary) period, pro testování výrobku ap. trial period

znamení: znamení dobysign of the times

železný: hist. doba železnáIron Age

životnost: doba životnostilifetime period

dlouhý: delší pracovní dobalonger working hours

nejbližší: v nejbližší doběin the next few days

pozdější: nechat co na pozdější dobuleave sth for later

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

uspěchaný: uspěchaná dobafast-moving times

velikán: velikáni naší dobythe greats/giants of our time

vláda: za/v době vlády kohounder/in/during the reign of sb

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.

age: doba bronzováhist. Bronze age

by: touto dobouby now

bygone: doby dávno minulébygone era

come: ještě nějakou dobufor some time to come

day: diskreční dny, doba odkladupráv. days of grace

delivery: (doba) doručení do 20 dníallow 20 days for delivery

due: doba/lhůta splatnosti pohledávky ap.due period

epoch: doba ledováglacial epoch

evocation: evokace dávných dobevocation of the past

exposure: doba osvituexposure time

fallen: padlý anděl, přen. v poslední době neúspěšný týmnáb. fallen angel

finishing: konec pracovní dobyfinishing time

fixed: smlouva na dobu určitoufixed-term contract

glacial: doba ledováglacial period

guarantee: záruční dobaguarantee period

heyday: v době svého největšího rozmachu, na vrcholu své slávyin its/one's heyday

hour: otevírací dobaopening hours

incubation: inkubační doba onemocněníincubation period

indefinite: na dobu neurčitoufor an indefinite period

intake: (doba) sání motoruintake stroke

lapse: po určité době, po časeafter a lapse of time

long: dávno, před dlouhou doboulong time ago

memory: v čerstvé paměti, v poslední době, v nedávné minulostiin recent memory

now: touto dobouby now

payback: doba splatnosti, doba návratnosti investicepayback period

pensionable: odpracovaná doba, délka odpracované doby započítávaná do důchodupensionable service

period: doba životnostilifetime period

permanent: (pracovní) smlouva na dobu neurčitoupermanent contract

planting: doba sadbyplanting season

probation: být ve zkušební době, být kde na zkoušku, práv. mít podmínku, být v podmíncebe on probation

probationary: zkušební doba/lhůta k vyzkoušení pracovníka ap.probationary period

response: doba odezvy/reakce, reakční dobaresponse time

reverberation: doba dozvukureverberation time

run: čas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracovánívýp. run time

sentence: odsouzení na neurčitou dobupráv. indeterminate sentence

shelf: trvanlivost, skladovatelnost, skladovací doba potravin, přen. trvání, životnostshelf life

shutter: rychlost/čas závěrky, expoziční čas/doba fotoaparátushutter speed

since: od té doby až doposudever since

some: (již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouhofor (quite) some time (now)

starting: doba rozběhustarting time

term: trvání odnětí svobody, doba výkonu trestuterm of imprisonment

time: po delší dobufor a time

trial: zkušební dobatrial period

unsocial: nestandardní pracovní doba víkendy, svátky, nočníunsocial hours

waiting: čekací dobawaiting time

warranty: záruční lhůta/dobawarranty period

working: pracovní dobaworking hours

intervening: (v době) mezi tímin the intervening time

repayable: Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.The loan is repayable over ten years.

then: od té dobysince then

doba: od té dobyfrom that time on, since then