Hlavní obsah

now [naʊ]

Příslovce

  1. teď, nyní, právěfrom now onod teď, od této chvíleup to nowdo teď, doposudby nowtouto dobou
  2. hned, okamžitě
  3. , již hl. v ději v minulém časevyjadřuje daný okamžik v té doběI know now ...Už vím ...
  4. now (then) hovor.tak(že), a teď uvození nového tématu

Vyskytuje se v

every: občas, tu a tam, příležitostněevery now and then, every once in a while

minute: každým okamžikem, co nevidět, každou minutouat any minute, any minute now

moment: každou chvíli, co nevidět, každým okamžikem nastatat any moment, any moment now

now: tak(že), a teď uvození nového tématunow (then)

then: takže, tak ... uvození řeči ap.now then

account: úročený běžný účet, účet s převoditelnými platebními pokynyNOW account

by: touto dobouby now

bye: Tak zatím (nashle).Bye for now.

some: (již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouhofor (quite) some time (now)

board: Nastupujte na let 132.Flight 132 is now boarding.

hear: A nyní předávám(e) slovo našemu reportérovi...And now let's hear from our reporter...

in: Teď tu zrovna není.He is not in now.

must: Teď už musím jít.I must be going now.

right: Právě tady, právě teď.Right here, right now.

too: Už je příliš pozdě.It's too late now.

turn: Teď je řada na mně.It's my turn now.

a: tu a tamnow and then

: až dosudup to now, so far

brzy: již brzy už užany minute now

čas: čas od časufrom time to time, at times, now and then

doba: touto dobouby now

dosud, doposud: až dosudup to now

chvíle: od této chvílefrom now on

nynějšek: od nynějškafrom now on, henceforth, henceforward

právě: právě teď(at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speak

pro: pro teďfor now, for the time being

tento: touto dobouby now, at the moment

zatím: hovor. Tak zatím. na shledanouSee you!, So long!, Bye for now.

dost: Tak teď už toho mám dost!Now I have had enough!

důchod: Teď je v důchodu.He is retired now.

fofr: Fofrem!hned Pronto!, Now!, pospěš Make it snappy!, Hurry up!

chloupek: Už je to o chloupek lepší.It is a shade better now.

jasný: Už je to jasné?Is it clear now?

najednou: Najednou sis vzpomněl!Now you remember?

ne: Teď ne. Proč ne?Not now. Why not?

teď: od teďfrom now (on)

ulevit se: Už se mu ulevilo.He is feeling better now.

: Už bys měl jít.You should go now.

velký: Už jsi velká holka.You are a big girl now.

volno: Máš teď volno?Are you free now?

zaletět: Zaletím si občas do New Yorku.I fly to New York now and then.

zrovna: Zrovna tu není.He isn't here right now.

dopracovat: Tys to ale dopracoval.(Just) Look where it got you!, Look at you now!

pranice: To je slovo do pranice!Now you're talking., agresivní projevy That's fighting talk!

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it