Hlavní obsah

teď, hovor. teďka, ob. teďko

Příslovce

  • nowod teďfrom now (on)

Vyskytuje se v

zase: teď zasevystřídání něčím now ... again

právě: právě teď(at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speak

pro: pro teďfor now, for the time being

dost: Tak teď už toho mám dost!Now I have had enough!

důchod: Teď je v důchodu.He is retired now.

ne: Teď ne. Proč ne?Not now. Why not?

podržet: A teď se podrž(te)!Wait for it!

přítomný: Není teď přítomen.He is not here at the moment.

volno: Máš teď volno?Are you free now?

zdržovat se: Nevím, kde se teď zdržuje.I don't know his whereabouts.

bang: slang. bang offfofrem, hned teď

now: from now onod teď, od této chvíle

now: up to nowdo teď, doposud

ready: Ready, steady, go!Připravit se, pozor, teď! startovací formule

downhill: It's all downhill from here.A teď už to půjde samo.

in: He's not in now.Teď tu zrovna není.

must: I must be going now.Teď už musím jít.

right: Right here, right now.Právě tady, právě teď.

turn: It's my turn now.Teď je řada na mně.

steady: Ready, steady, go!Připravit, pozor, teď!