Hlavní obsah

teď, hovor. teďka, ob. teďko

Příslovce

  • nowod teďfrom now (on)

Vyskytuje se v

zase: teď zasevystřídání něčím now ... again

právě: právě teď(at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speak

pro: pro teďfor now, for the time being

dost: Tak teď už toho mám dost!Now I have had enough!

důchod: Teď je v důchodu.He is retired now.

ne: Teď ne. Proč ne?Not now. Why not?

podržet: A teď se podrž(te)!Wait for it!

přítomný: Není teď přítomen.He is not here at the moment.

volno: Máš teď volno?Are you free now?

zdržovat se: Nevím, kde se teď zdržuje.I don't know his whereabouts.

bang: fofrem, hned teďslang. bang off

now: od teď, od této chvílefrom now on

ready: Připravit se, pozor, teď! startovací formuleReady, steady, go!

downhill: A teď už to půjde samo.It's all downhill from here.

in: Teď tu zrovna není.He is not in now.

must: Teď už musím jít.I must be going now.

right: Právě tady, právě teď.Right here, right now.

turn: Teď je řada na mně.It's my turn now.

steady: Připravit, pozor, teď!Ready, steady, go!

teď: od teďfrom now (on)