Hlavní obsah

pro [prəʊ]

Vyskytuje se v

agency: the Atomic Energy AgencyStátní úřad pro jadernou energetiku

aye: vote ayehlasovat pro

bay: battery bayprostor pro baterii spotřebiče ap.

beginner: beginner's coursekurz pro začátečníky

budget: within your budgetpro vás finančně dostupný

cagey: be cagey about sthnechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebe

career: careers advisorporadce pro volbu povolání

car pool: carpool lanejízdní pruh jen pro vozy s více cestujícími

charm: good luck charmtalisman pro štěstí

close-up: close-up lensobjektiv pro snímání zblízka

competition: competition laws/authoritieszákony na/úřady pro ochranu hospodářské soutěže

con: pros and cons(důvody) pro a proti

conservancy: BrE Nature Conservancy Councilúřad pro ochranu životního prostředí

country: walking countryoblast pro pěší turistiku

court: European Court of Human RightsEvropský soud pro lidská práva

day care: day care centre for elderly peopledenní stacionář pro seniory

daytime: daytime running lightssvětla pro denní svícení aut

death: death insurancepojištění pro případ smrti/úmrtí

disability: disability living allowance DLApříspěvek pro postižené státní dávka

disability: AmE disability checkšek na dávku pro invalidní důchodce, přen. invalidní důchod

disabled: disabled parking(vyhrazené) parkování pro postižené

disabled: disabled badge/parking permit(parkovací) karta pro (tělesně) postižené

display: on (public) displayvystavený (pro veřejnost)

distinction: for distinctionpro rozlišení

DIY: DIY shop/storeprodejna pro kutily, hobbymarket

drug: Drug Enforcement Administration/Agencyúřad pro kontrolu narkotik/boj s narkotiky, protidrogový úřad

essential: essential to lifeživotně důležitý, nezbytný pro život

evict: evict sb for non-payment of rentvystěhovat koho pro neplacení nájemného

facility: cooking facilitiesmožnost/vybavení pro vaření na dovolené ap.

fair: BrE Office of Fair TradingÚřad na ochranu spotřebitele, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

flick: hovor. chick flickfilm pro ženy

for: for this time/oncepro tentokrát

freelance: go freelanceudělat se pro sebe živnostník ap., začít soukromě podnikat

gainer: sport. weight gainerpřípravek pro nárůst hmotnosti/budování svalové hmoty

gallery: public gallerygalerie pro veřejnost v parlamentu ap.

hatchery: fish hatcheryrybí líheň, sádky pro plůdek

heavy-duty: heavy-duty equipmentvybavení pro těžký provoz

helicopter: helicopter padpřistávací plocha pro vrtulníky

high street: high-street fashionmóda pro širokou veřejnost hl. vycházející z posledních trendů

home: old people's home, home for the elderly, retirement homedomov důchodců, domov pro seniory

humour: (have no) sense of humour(nemít) smysl pro humor

illustration: by way of illustrationabyste si udělali obrázek, pro ilustraci

illustrative: for illustrative purposespro ilustraci, na ukázku

institution: young offender(s') institutionústav pro mladé delikventy

invalid: invalid carriagevozítko pro invalidy

joke: be a jokebýt pro legraci/trapný/směšný

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

kit: do-it-yourself kitsouprava pro domácí kutily

lack: for lack of sthpro nedostatek, kvůli nedostatku čeho

lane: crawler lanepruh pro pomalá vozidla

lane: carpool lanepruh pro vozidla s více pasažéry hl. USA

leper: leper hospitalnemocnice pro malomocné, leprosárium

pro-choice: pro-choice movementhnutí za legalizaci potratů

pro forma: pro forma (invoice)pro forma (faktura)

pro forma: ekon. pro forma earningsočekávané příjmy v bankovnictví

pro rata: práv. pro rata temporispoměrným dílem

ado: much ado about nothingmnoho povyku pro nic

advanced: advanced coursekurz pro pokročilé

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

balm: It's balm to the soul.To je balzám pro duši.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

better: He was all the better for it.Jen mu to prospělo., Bylo to pro něj jen dobře.

catering: We do catering for large companies.Zajišťujeme stravování pro velké firmy.

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

few: It's an experience for the few.Je to zážitek pro pár vyvolených.

fit: These shoes aren't fit for hiking.Tyhle boty nejsou vhodné pro turistiku.

for: table for twostůl pro dva

get: Get it ready for them.Připrav to pro ně.

go for: The same goes for you.Pro tebe to platí taky.

have: I will have it tomorrow for you.Budu to pro vás mít zítra.

him: for/from himpro/od něj/něho

keen: She has a keen eye for detail.Má dobré oko pro detail., Umí si všímat detailů.

kind: It's not my kind of thing.Na to já nejsem., To není nic pro mě.

learner: programme for learners of Englishprogram pro ty, kdo se učí anglicky

left: Anything left for me?Zbylo pro mě něco?

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

declare: declare for/against sthvyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorově

Greek: It's all Greek to me.To je pro mě španělská vesnice.

pro forma: ekon. pro forma fakturapro-forma invoice

proti: důvody pro a protipros and cons, arguments pro and con

přednost: přednosti a slabinystrengths and weaknesses, pluses and minuses, pro a proti pros and cons

výhoda: výhody i nevýhodyadvantages and disadvantages, pros and cons