Hlavní obsah

pro

Předložka

  1. (určený) koho/co for sb/sth(ve prospěch) for the sake of sb(hlas pro návrh) yeaUděláš to pro mne?Will you do it for me?Jsem jasně/zcela pro to, aby ...I am all for ...Jsem pro.I'm all for it., (jdu do toho) I am game!, (při hlasování ap.) I'm in favour., I vote aye.Jdi pro něj.Go and fetch him.pro a proti argumentypros and consjen pro případ (že)just in case
  2. (kvůli) koho/co because of, for sb/sth(v důsledku) due to, owing to sthpro špatné počasídue to bad weather
  3. (pokud jde o)pro mě za měfor all I caresmysl pro humorsense of humour
  4. (vyjadřuje omezení časem, okolnostmi) forpro teďfor now, for the time beingpro tentokrátfor this time

Vyskytuje se v

zařídit se: zařídit se pro sebeosamostatnit se become* independent, založit vlastní firmu start one's own business

dělat: dělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sth

dobro: pro společné dobrofor the common good

holka: přen. holka pro všechnodogsbody, girl Friday, odd-job man

chodec: přechod pro chodcepedestrian crossing, BrE zebra crossing, AmE crosswalk

jistota: jen pro jistotujust to be sure, just in case

mládež: nevhodný pro mládež erotický ap.X-rated

my: od/pro násfrom/for us

nás: pro násfor us

názornost: (jen) pro názornostby way of/just for illustration

nedostatek: pro nedostatek penězfor want of money

nepřízeň: pro nepřízeň počasídue to bad weather

pomalý: dopr. pruh pro pomalá vozidlaslow lane

potěšení: pro potěšenífor pleasure

potřeba: pro osobní potřebufor one's personal use

pro forma: ekon. pro forma fakturapro-forma invoice

proti: důvody pro a protipros and cons, arguments pro and con

přechod: přechod pro chodceBrE pedestrian crossing, AmE crosswalk

případ: pro všechny případy, jen pro případ pro jistotujust in case

shrnutí: (jen) pro shrnutí...just to sum up/summarize...

smysl: smysl pro humorsense of humour

stavit se: stavit se pro kohocall for sb, vyzvednout pick sb up

štěstí: pro štěstífor (good) luck

tebe, tě: bez/od/pro tebewithout/from/for you

tentokrát: (pouze) pro tentokrátfor once, just this once

účel: k tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelemfor this purpose

určit: být určen pro/na koho/cobe intended/meant for sb/sth

veřejnost: oddělení pro styk s veřejnostípublic relations department

vlastní: pro (svou) vlastní potřebufor (one's) personal use

zábava: pro zábavufor fun

zajímavost: jen tak pro zajímavost(just) as a matter of interest, jen informativně for the record

zasvěcený: pro zasvěcenéfor those in the know, tajné informace ap. též private, inside

změna: pro změnufor a change

zpestření: pro zpestření čehofor variety's sake, to make sth more varied, pro změnu for a change

zpříjemnění: pro zpříjemněníto make it more pleasant

běžet: Běž pro pomoc!Go (and) get help!

blaho: pro společné blahofor the joint benefit

cit: mít cit pro rytmushave a sense of rhythm

dojít: Dojdi pro lékaře!Go and get a doctor!

hodit se: Hodí se to pro mne? mé potřebyIs it right for me?

humor: smysl pro humorsense of humour

jít: Jdi pro něj.Go and get him.

moct: Co pro vás mohu udělat?What can I do for you?

naštěstí: Naštěstí pro tebe ...Luckily for you ...

: pro/za něfor them

něco: Uděláte pro mě něco?Will you do me a favour?

něho: Je to pro něho.It is for him.

novinka: To je pro mne novinka.That's news to me.

osoba: stůl pro dvě osobytable for two (people)/(persons)

osobní: pro (svou) osobní potřebufor one's personal use

platit: To platí pro všechny!That goes for everyone!

pocta: Byla to pro mě pocta.I was honoured.

potřebovat: Potřebuji, abys pro mne něco udělal.I need you to do something for me.

přednáška: přednáška pro veřejnostpublic lecture

přístupný: přístupný pro vozíčkářewheelchair accessible

rekapitulace: jen pro rekapitulaci...just to recap...

skočit: Skoč pro pití.Go and fetch some drink.

upřesnění: jen pro upřesnění...just to be more specific/accurate...

ústav: zast. ústav pro choromyslnémental institution/home/hospital, psychiatric hospital, zast. (insane) asylum, hovor. blázinec madhouse

veřejnost: otevřeno pro veřejnostopen to the public

vraždit: vraždit pro penízemurder for money

všechen, všechna, všechno: To je pro dnes vše.That's all for today.

vystačit: Nevystačí to pro všechny.There won't be enough for everyone.

vystěhovat: vystěhovat koho pro neplacení nájemnéhoevict sb for rent arrears

zaběhnout: Zaběhni pro něj.Go/Run and fetch/get him.

začátečník: kurz pro začátečníkybeginner's course

zajít: Zajdi pro doktora.Fetch the doctor.

zamilovaný: pro (všechny) zamilovanéfor (all) those in love

zasmání: jen pro zasmáníjust for a laugh/fun's sake

zastavit se: Zastavím se pro tebe za hodinu.I'll call for you in an hour.

zasvěcenec: pro zasvěcencefor those in the know, for the (well-)informed

zpracovat: zpracovat knihu pro zfilmováníadapt a book for the screen

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.I have some good/bad news for you.

zpřístupnit: zpřístupnit co pro veřejnostopen sth to the public

zůstat: Zůstalo pro mě něco?Is there anything left for me?

zvaný: jen pro zvanéby invitation only

žrádlo: žrádlo pro kočkycat food

kočka: To je pro kočku. k ničemuThat's good for nothing., AmE That's (strictly) for the birds.

král: Pro pána krále!For goodness sake!

paráda: být jen pro parádube a mere decoration

pastva: pastva pro očifeast for the eye(s), sight for the gods

pracovat: Čas pracuje pro nás.Time is on our side., Time is in our favour.

strach: pro strach uděláno.He isn't afraid of anything., He doesn't get scared easily.

španělský: To je pro mne španělská vesnice.It's all Greek to me.

vesnice: To je pro mne španělská vesnice.It is all Greek/an unknown country/neznámá a closed book to me.