Hlavní obsah

my

Zájmeno

  • wes námiwith usod/pro násfrom/for usu nás(doma) at our place, in our home, (odkud pocházím) where I come from

Vyskytuje se v

back: Get off my back!Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

body: over my dead bodyjen přes moji mrtvolu

department: That is not my departmentTo není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.

folk: my folksnaši, rodina hl. rodiče

go: my heart/sympathy goes out to him(sou)cítím s ním

goodness: (My) goodness!, Goodness me!(Pane)bože!

guest: be my guestjen do toho, tak prosím, posluž si svolení

heart: Cross my heart.Na mou duši. čestné slovo

knowledge: to (the best of) my knowledgepodle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známo

life: It's my life.To je můj smysl života/mé vše. to nejdůležitější v životě

lord: my Lordmylorde, Vaše ctihodnosti oslovení soudce, biskupa ap.

love: Love, All my loveMěj se, S pozdravem na konci dopisu

mind: to my mindpodle mého názoru, podle mě

part: for my partco mě se týče, pokud jde o mne

pleasure: It's a pleasure., My pleasure.Rádo se stalo.

shout: It's my shout!To(hle) platím já! v restauraci

sweet: (my) sweetdrahoušku, miláčku oslovení

treat: It's my treat.Já to platím., To je na můj účet.

view: in my viewpodle mého (názoru), podle mě

woman: my womanmoje manželka/stará/mladá/přítelkyně, ta moje partnerka muže

word: mark my wordsdej na má slova, to mi věř varování

all: all of usmy všichni

chagrin: to my deep chagrink mému velkému zklamání

charge: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

clearance: mine clearanceodminování

copper: copper mineměděný důl

dead: dead aheadpřímo před námi

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

disappointment: to my disappointmentk mému zklamání

entertainment: much to my entertainmentk mému velkému pobavení

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

grandma: at (my) grandma's (place)u (mé) babičky

horror: to my horrork mému zděšení

knowledge: not to my knowledgeo tom nevím, pokud vím, (tak) nikoli

knowledge: to my best knowledgepokud vím, pokud je mi známo

mine: mine clearanceodminování

mom: at (my) mom's (place)u (mé) mámy doma

mum: at (my) mum's (place)u (mé) mámy doma

opencast: BrE opencast minepovrchový důl

ore: ore minerudný důl

other: my other halfmoje drahá polovička choť ap.

patience: I am running out of patience., My patience is wearing thin.Dochází mi trpělivost.

personnel: voj. anti-personnel mineprotipěchotní mina

rest: for the rest of my lifepo zbytek života

salt: salt minesolný důl

self: my true selfmé pravé já

sibling: my siblingsmoji sourozenci

sonic: sonic mineakustická mina aktivovaná zvukem lodi ap.

surface: horn. surface minepovrchový důl

thank: give my thanks to ...poděkuj za mne ...

word: upon my wordna mou čest

young: in my young(er) daysza mých mladých časů, za mlada

ache: My leg aches.Bolí mě noha.

advice: Take my advice.Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.

apology: Please accept my apologies.Přijměte prosím moji omluvu.

back: I backed my car out of the garage.Vycouval jsem autem z garáže.

best: I wasn't at my best last night.Včera večer jsem se moc nepředvedl., i přen. Včera večer jsem nebyl zrovna ve formě.

beyond: That's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.

blank: My mind is a blank.Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.

bring off: We didn't bring it off.Nepovedlo se nám to.

burgle: We've been burgled.Vykradli nás.

charge: They are my charges.Mám je na starost.

close: They are closing on us.Dohánějí nás.

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

command: We were commanded to walk on.Přikázali nám, abychom šli dál.

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

could: Could you help us?Mohl byste nám pomoci?

disallow: My request was disallowed.Moje žádost byla zamítnuta.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

drift: Do you catch my drift?Chápeš, kam tím mířím?, Chápeš, co říkám?, Chytáš se?

fall: My mouth fell open.Spadla mi brada/čelist. údivem ap.

firm: It is my firm belief that...Pevně věřím, že...

fit: It won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.

follow: We are being followed.Jsme sledováni., Sledují nás.

fuel: We ran out of fuel.Došlo nám palivo.

get: I got it from my friend.Dostal jsem to od přítele.

give: Give my regards to ...Pozdravuj ode mne ...

give: My knees gave under me.Podlomila se mi kolena.

good: He's a good friend of mine.Je to můj dobrý přítel.

grow: I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.

guess: My guess is that ...Tipl bych/Odhaduji, že ...

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

hand: I'm glad it's off my hands.Jsem rád, že už to mám z krku.

have: She has my pen!Ona má moje pero!

have: I had my car washed.Dal jsem si umýt auto.

have: We had our money stolen.Ukradli nám peníze.

head: It's is doing my head in.Už z toho šílím., Asi mi z toho jebne.

hold: I lost my hold on the rock and ...Už jsem se na té skále neudržel a...

homeboy: my homeboyskluci/chlapi (tam) od nás