Hlavní obsah

nos

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (orgán) anat. nose(čumák) snouthovor. snootTeče mi z nosu.My nose is running.krvácení z nosunosebleed
  2. (podobný útvar) nose, head(kladiva) peen(okapní ap.) beak

Vyskytuje se v

ani: Ani mě nenapadne!, Ani nápad!No way!, Not likely

antitalent: být antitalent na coneform. be hopeless/useless, be no good at sth, nešikovný hovor. be ham-fisted

bez, beze: bez ohledu na coregardless, irrespective of sth, disregarding sth, jedno jak no matter how

cena: za žádnou cenu v žádném případěon no account

cizí: cizím (osobám) vstup zakázánauthorized personnel only, no trespassing

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

div: není divu(it's) no wonder, not surprisingly

dloubat se: pick one's nosedloubat se v nose

důvod: zcela bez důvodufor no reason at all

hned: hned jakas soon as, no sooner ... than

chovat se: neumět se chovathave no manners

ihned: ihned jakas soon as, sotva no sooner ... than

jalový: být jalový jídlobe insipid/bland/tasteless, have no taste

klidně: Klidně!přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.

komentář: bez komentářeno comment

kouření: Zákaz kouření.No smoking.

méně: o nic méněno less

minout se: minout se účinkembe in vain, have no effect, plán ap. též misfire

možnost: nemít jinou možnosthave no (other) option

plný: (nasal) stuffiness, stuffy noseplný nos

rýpat se: pick one's noserýpat se v nose

stůl: serve food (on the table)nosit/dávat na stůl jídlo

ale: Ale ne!Oh no!

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

brýle: wear glassesnosit brýle

cop: wear one's hair in plaitsnosit copy

čas: Není času nazbyt.There's no time to lose.

děkovat: Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).A cup of tea? – No, thank you.

dlouho: Dlouho jsme se neviděli.It's been a long time., hovor. Long time no see.

hledět: Nehleďte na cenu.Spare no expense.

chtít: Promiňte, já nechtěl.Sorry. It was no intention.

jakkoli: Ať to děláš jakkoli.No matter how you do it.

jedno: To máš jedno. není v tom rozdílIt makes no difference.

jinak: Jinak to nejde.There is no other way.

jinde: nikde jindenowhere else, in no other place

jmenovat: Nikoho nejmenoval.He gave no names.

jo: Jo?platí? All right?, opravdu? Really?, hovor. No kidding?

komentovat: Nebudu (to) komentovat.No comment.

krev: I had a nosebleed., My nose was bleeding.Tekla mi krev z nosu.

krvácení: nosebleed, med. epistaxiskrvácení z nosu

krvácet: have a bleeding nosekrvácet z nosu

legrace: Není s tebou žádná legrace.You are no fun.

lítost: (ne)projevit lítost nad čímshow (no) regret for sth

litovat: nelitovat penězspare no expense

maličkost: To je maličkost. na žádost ap.It's no problem.

náušnice: She wears earrings.Nosí náušnice.

nosit: Do you wear glasses?Nosíte brýle?

prsten: wear a ringnosit prsten

přerazit: He has broken my nose.Přerazil mi nos.

rovnátko: She wears braces.Nosí rovnátka.

smutek: be in mourning for sbdržet/nosit smutek za koho

šťárat (se): pick one's nosešťárat se v nose

šťourat (se): pick one's teeth/nosešťourat se v zubech/nose

téct: His nose is bleeding.Teče mu krev z nosu.

vrtat se: pick one's nose/teethvrtat se v nose/zubech

blázen: hovor. jako blázenlike crazy, utrácet, cpát se ap. like there's no tomorrow, velice rychle či dobře like nobody's business

bojovník: přen. být bojovník nevzdávat sebe no quitter

debata: To je bez debaty.That is indisputable., No doubt about that.

dobře: Všude dobře doma nejlépe.East (or) West home's best., There's no place like home.

doma: Všude dobře, doma nejlíp.East (or) West, home's best., There's no place like home.

dříví: carry coals to Newcastlenosit dříví do lesa

fakt: Fakt? údivReally?, Is that a fact?, No kidding?

hlava: To nemá ani hlavu, ani patu.It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.

hrabat: Zadarmo ani kuře nehrabe.There is no such thing as a free lunch.

hrát: nehrát roli nemít význambe of no importance, be totally irrelevant

kouř: Není kouře bez ohně.There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.

les: carry coals to Newcastlenosit dříví do lesa

mít: přen. Na něho nemáš. kvalitamiYou are no match for him.

mléko: (Nemá cenu) plakat nad rozlitým mlékem.(It is no use) cry(ing) over spilt milk.

ohrnovat: turn up one's nose at sthohrnovat nos nad čím

strkat: poke one's nose into sth, hovor. stick one's oar in sthstrkat nos do čeho

tahat: pull sb's leg, hovor. jerk sb aroundtahat koho za nos

věšet: hovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyesvěšet komu bulíky na nos

nos: nosebleedkrvácení z nosu

avail: zbytečně, marně, k ničemuto no avail

bother: To není žádný problém., Udělám to rád. při nabídce pomociIt's no bother.

bound: neznat hranic, být bezmeznýknow no bounds

brook: sth form. ne(s)trpět, netolerovat co jiný názor ap.brook no

business: nemít co/právo dělat cohave no business to do sth

choice: nemít jinou možnost, než ...have no choice but ...

circumstance: za žádných okolností, v žádném případěunder no circumstances

comment: bez komentáře, k tomu se nebudu vyjadřovatno comment

comparison: co je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.there is no comparison between sth and sth

condition: nebýt s to udělat cobe in no condition to do sth

doubt: nepochybně, bezpochyby, zcela jistěno doubt

end: of sth hovor. hodně, spousty, mnoho čeho utrpení ap.no end

entry: zákaz vstupu, vstup zakázán nápisno entry

equal: nemít konkurenci, být nejlepšíhave no equal

excuse: co je neomluvitelné, co se nedá omluvit, není omluvy pro cothere is no excuse for sth

fixed: nemít trvalé bydlištěbe of no fixed address

harm: nepřijít k újměcome to no harm

hesitation: neváhat, dlouho se nerozmýšlet, neotálet a udělat cohave no hesitation in doing sth

hurry: Není kam spěchat., To nespěchá.There's no hurry.

idea: nemít ani tušení/potuchy/ponětí, nedokázat si představit, netušit cohave no idea

introduction: koho/co není třeba představovatsb/sth needs no introduction

joke: žádná legrace nesnadná věcno joke

kid: Bez legrace!, Vážně!, Fakt!No kidding!

less: nic menšího než co, nikdo jiný než kdo obdiv nebo překvapeníno less

long: již neno longer, not any longer

love: nemají se (zrovna) v láscethere is no love lost between them

luck: Povedlo se?, Měl jsi štěstí?Any luck?, No luck?

match: nemoci se rovnat komu/čemube no match for sb/sth

matter: nevadí, nedá se nic dělatno matter

mean: vůbec ne špatný, dost dobrý o dovednostechno mean

means: v žádném případě, rozhodně neby no means, not by any means

mistake: není pochyb o čem, je zcela zjevné cothere is no mistaking sth

more: sth už žádné cono more

no: zákaz čeho, žádné cono (doing) sth

no-confidence: hlasování o nedůvěře, i přen. vyslovení nedůvěry (hlasováním)vote of no-confidence

notice: nevšímat si koho/čehotake no notice of sb/sth

object: peníze/vzdálenosti nehrají žádnou rolimoney/distance is no object

objection: nic nenamítat, nemít žádné námitky proti čemuhave no objection to sth

offence: bez urážky, nic ve zlémno offence

or: (ať ano) nebo ne je to jednosth or no(t)

other: nikdo jiný než kdo, nic jiného než co překvapivěnone/no other than

part: nechtít mít nic společného s čímwant no part of sth

problem: to není/žádný problém, klidně souhlas ap.no problem

reason: bezdůvodně, pro nic za nicfor no reason (at all)

return: situace, ze které již není návratu, co se už nedá zastavitpoint of no return

say: nepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídkuI wouldn't say no to sth

shake: žádný zázrak, nic slavného ve svém oboru ap.no great shakes

sign: ani stopa po kom/čem, ani známka čehono sign of sb/sth

sooner: sotva (co), hned jak, jen(om) cono sooner ... than

spare: maximálně se snažit, udělat vše možnéspare no effort in doing sth

spring chicken: nebýt už nejmladší/žádný mladík/žádný zajícbe no spring chicken

stomach: nemít žaludek, nemít dost odvahy na cohave no stomach for sth

telling: Nelze (s určitostí) říci ...There's no telling ...

terror: nenahánět strach komuhold no terrors for sb

thing: co (prostě) neexistujethere is no such thing as sth

time: nemít rád koho/cohave no time for sb/sth

uncertain: říci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevotell sb sth in no uncertain terms

use: Nemá cenu, Je zbytečné dělat coThere's/It's no use doing sth

way: v žádném případě, rozhodně nein no way, there's no way

whit: vůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za máknot a/one whit, no whit

admittance: Vstup zakázán.No admittance.

bear: vůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako cobear no resemblance to sth

bleeding: have a bleeding nosekrvácet z nosu

bonus: bonus za bezeškodní průběh pojistkyno claims bonus

consequence: být málo důležitý/nedůležitýbe of little/no consequence

cost: zdarma, bezplatněat no cost

account: bezvýznamný, nepodstatný, nic neznamenajícíof no account