Hlavní obsah

hledět

Nedokonavé sloveso

  1. (dívat se) na koho/co look(upřeně) gaze, stare at sb/sth(sledovat) watch sb/sth
  2. (brát v úvahu) na co take sth into account(být opatrný) be careful about sth(zajímat se) care about sthNehleďte na cenu.Spare no expense.nehledě na coregardless, irrespective of sth
  3. hledět (si) (dbát) na co, čeho mind, heed sthhledět (si) (věnovat pozornost) pay attention to sthhledět si svéhomind one's own business

Vyskytuje se v

nehledě: na co regardless, irrespective of sthnehledě na

přímo: Eyes front!voj. Přímo hleď!

svůj, svá, své, svoje: Mind your own business.Hleď si svého.

kůň: Don't look a gift horse in the mouth.Darovanému koni na zuby nehleď.

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

eye: voj. Eyes right!Vpravo hleď!

gunpoint: be held at gunpointhledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraní

mindful: be mindful of sthmyslet, dbát, hledět na co, mít na paměti co

respecter: be a respecter of sthdůsledně respektovat co, hledět, potrpět si na co zásadu ap.

ahead: look straight aheadhledět přímo před sebe

matter: No matter how old I am ...Nehledě na to, kolik je mi let ...

grindstone: keep one's nose to the grindstonehledět si své práce

hledět: dbát na co, čeho mind, heed sth, věnovat pozornost pay* attention to sthhledět (si)