Hlavní obsah

disregard [ˌdɪsrɪˈgɑːd]

Podstatné jméno

  • for sth nevšímavost, lhostejnost vůči čemushow disregard for sth/sbnebrat ohledy na co/koho, nevšímat si čeho/koho, projevit lhostejnost ke komu/čemu

Vyskytuje se v

bez, beze: bez ohledu na coregardless, irrespective of sth, disregarding sth, jedno jak no matter how

ohled: nebrat ohled na codisregard sth, leave sth out of consideration, have no regard for sth

přihlédnutí: bez přihlédnutí k čemuregardless of sth, without taking sth into account, disregarding sth

úvaha: nebrat co v úvahuleave sth out of account, take no account of sth, ignorovat disregard sth

disregard: nebrat ohledy na co/koho, nevšímat si čeho/koho, projevit lhostejnost ke komu/čemushow disregard for sth/sb