Hlavní obsah

note [nəʊt]

Podstatné jméno

  1. vzkaz, zpráva psaná, lístek se zprávouI'll drop him a note.Napíšu mu (vzkaz)., Nechám mu vzkaz.suicide notedopis na rozloučenou před sebevraždouekon. note of handdlužní úpis
  2. poznámka stručný zápistake notesdělat si poznámkybe worthy of notestát za pozornost
  3. stvrzenka, potvrzení, list podpisem stvrzený závazek či informaceekon. consignment notenákladní list k zásilceekon. credit notedobropisekon. debit notevrubopis, oznámení o dlužné částce odběrateli nezaplaceného zboží ap.ekon. delivery notedodací list, dodejkaekon. demand noteposlední upomínka (o zaplacení), AmE faktura splatná na požádání
  4. BrEbankovkaAmE= bill
  5. hud.nota, tón

Vyskytuje se v

liner note: liner notestext na obalu desky, CD disku ap.

cautionary: cautionary notevarování, upozornění (na nebezpečí) písemné

compare: compare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým

delivery: delivery note/timedodací list/lhůta

dispatch: dispatch noteprůvodka

explanatory: explanatory notesvysvětlivky

marginal: marginal notespoznámky na okraji stránky

pound: ten pound notedesetilibrovka

quarter: AmE hud. quarter notečtvrťová nota

ransom: ransom notedopis s požadavkem výkupného

shipping: shipping noteseznam přepravovaného zboží, dopravní průvodka

sticky: sticky noteslepítka, lepicí bločky na vzkazy ap.

take: take a noteudělat si poznámku zapsat si něco

thankyou: thank-you note/cardpísemné poděkování zaslané ap.

top: hud. top notenejvyšší tón

sound: He sounded a note of caution.Nabádal k opatrnosti.

bankovka: pětilibrová/pětidolarová bankovkafive pound note/five dollar bill

čistě: čistě zahraný/zazpívaný melodie ap.pitch-perfect, note-perfect

dělat: dělat si poznámkytake notes

nota: půlová notaminim, AmE half-note

nota: čtvrťová notacrotchet, AmE quarter note

nota: celá notasemibreve, AmE whole note

nota: osminová notaquaver, AmE eight note

poznámka: dělat si poznámkytake notes

poznámka: vysvětlující poznámkyexplanatory notes

půlový: hud. půlová notaminim, AmE half-note

úpis: ekon. dlužní úpisIOU, note of hand, směnka vlastní AmE promissory note

zápisek: zápiskynotes, jottings

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

opatřit: opatřit co poznámkami knihu ap.supply sth with notes

povšimnout si: Povšimněte si prosím, že...Please notice/note that...

zápisek: dělat si zápiskytake notes

zaznamenat: Zaznamenal si to.He took a note.

hřebíček: trefit hřebíček na hlavičkuhit the nail on the head, hit the right note