Hlavní obsah

note [nəʊt]

Podstatné jméno

  1. vzkaz, zpráva psaná, lístek se zprávouI'll drop him a note.Napíšu mu (vzkaz)., Nechám mu vzkaz.suicide notedopis na rozloučenou před sebevraždouekon. note of handdlužní úpis
  2. poznámka stručný zápistake notesdělat si poznámkybe worthy of notestát za pozornost
  3. stvrzenka, potvrzení, list podpisem stvrzený závazek či informaceekon. consignment notenákladní list k zásilceekon. credit notedobropisekon. debit notevrubopis, oznámení o dlužné částce odběrateli nezaplaceného zboží ap.ekon. delivery notedodací list, dodejkaekon. demand noteposlední upomínka (o zaplacení), AmE faktura splatná na požádání
  4. BrEbankovkaAmE= bill
  5. hud.nota, tón

Vyskytuje se v

liner note: text na obalu desky, CD disku ap.liner notes

note: vyměnit si názory s kým na co, probrat to s kýmcompare notes with sb on sth

cautionary: varování, upozornění (na nebezpečí) písemnécautionary note

compare: vyměnit si názory s kým na co, probrat to s kýmcompare notes with sb on sth

delivery: dodací list/lhůtadelivery note/time

dispatch: průvodkadispatch note

explanatory: vysvětlivkyexplanatory notes

marginal: poznámky na okraji stránkymarginal notes

pound: desetilibrovkaten pound note

quarter: čtvrťová notaAmE hud. quarter note

ransom: dopis s požadavkem výkupnéhoransom note

shipping: seznam přepravovaného zboží, dopravní průvodkashipping note

sticky: lepítka, lepicí bločky na vzkazy ap.sticky notes

take: udělat si poznámku zapsat si něcotake a note

thankyou: písemné poděkování zaslané ap.thank-you note/card

top: nejvyšší tónhud. top note

sound: Nabádal k opatrnosti.He sounded a note of caution.

bankovka: pětilibrová/pětidolarová bankovkafive pound note/five dollar bill

čistě: čistě zahraný/zazpívaný melodie ap.pitch-perfect, note-perfect

dělat: dělat si poznámkytake notes

nota: půlová notaminim, AmE half-note

poznámka: dělat si poznámkytake notes

půlový: hud. půlová notaminim, AmE half-note

úpis: ekon. dlužní úpisIOU, note of hand, směnka vlastní AmE promissory note

zápisek: zápiskynotes, jottings

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

opatřit: opatřit co poznámkami knihu ap.supply sth with notes

povšimnout si: Povšimněte si prosím, že...Please notice/note that...

zaznamenat: Zaznamenal si to.He took a note.

hřebíček: trefit hřebíček na hlavičkuhit the nail on the head, hit the right note