Hlavní obsah

povšimnout si

Dokonavé sloveso

  1. (zpozorovat) čeho notice, note sth, take note of sthPovšimněte si prosím, že...Please notice/note that...
  2. (věnovat pozornost) koho/čeho take note of sb/sth, pay attention to sb/sth

Vyskytuje se v

conscious: become conscious of sthuvědomit si, zaznamenat co, povšimnout si čeho