Hlavní obsah

compare [kəmˈpeə]

Sloveso

  1. sth with/to sth porovnat, srovnat co s čímcompare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým
  2. sb/sth to/with sb/sth přirovnat koho/co ke komu/čemu
  3. (vy)rovnat se komu/čemu, být srovnatelný s čímnothing compares to sb/sthkomu/čemu se nic nevyrovnácompare favourably/unfavourably with sthbýt lepší/horší ve srovnání s čím

Vyskytuje se v

compared: compared with/to sthv porovnání, ve srovnání s čím, oproti čemu

note: compare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým

porovnání: in comparison, compared with/to sth, relative to sth, v poměru k in proportion to sthv porovnání s čím, k čemu

srovnání: in comparison, compared with/to sthve srovnání s čím

obstát: compare favourably/poorly with sbobstát dobře/špatně v porovnání s kým

oproti: He is much older compared to me.Oproti mně je daleko starší.

rovnat se: Nothing compares to him.Nic se mu nemůže rovnat.

vyrovnat se: Nothing compares to sb/sth.Nic se nevyrovná komu/čemu.

compare: beyond comparebezkonkurenční, nesrovnatelný mimořádný