Hlavní obsah

compare [kəmˈpeə]

Sloveso

  1. sth with/to sth porovnat, srovnat co s čímcompare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým
  2. sb/sth to/with sb/sth přirovnat koho/co ke komu/čemucompare osf to sbporovnávat se s kým
  3. (vy)rovnat se komu/čemu, být srovnatelný s čímcompare favourably/well with sthbýt lepší ve srovnání, obstát ve srovnání s čímcompare unfavourably with sthbýt horší ve srovnání, (příliš) neobstát ve srovnání s čímnothing compares to sb/sthkomu/čemu se nic nevyrovná
  4. (can) not compare with sth nemoci se rovnat, zdaleka se nevyrovnat čemu, být nesrovnatelný s čímThese don't compare with ours.Tyhle se našim nemohou rovnat.

Vyskytuje se v

compared: compared with/to sthv porovnání, ve srovnání s čím, oproti čemu

note: compare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým

porovnání: v porovnání s čím, k čemuin comparison, compared with/to sth, relative to sth, v poměru k in proportion to sth

srovnání: ve srovnání s čímin comparison, compared with/to sth

obstát: obstát dobře/špatně v porovnání s kýmcompare favourably/poorly with sb

oproti: Oproti mně je daleko starší.He is much older compared to me.

rovnat se: Nic se mu nemůže rovnat.Nothing compares to him.

vyrovnat se: Nic se nevyrovná komu/čemu.Nothing compares to sb/sth.