Hlavní obsah

equal [ˈiːkwəl]

Podstatné jméno

  • kdo má stejné schopnosti, postavení, práva, věk ap.rovný, srovnatelný protějšektreat each other as equalsjednat spolu jako rovný s rovnýmbe among equalsbýt mezi sobě rovnými

Vyskytuje se v

opportunity: equal opportunitiesrovné šance získat práci ap.

schopný: be capable of doing sth/able to do sth/equal to sthbýt schopný čeho

být: 3 and 2 are/is/makes/equals 53 a 2 je 5

rovnat se: Three plus two equals five.Tři plus dvě se rovná pět.

rovný: All men are equal.Všichni lidé jsou si rovni.

equal: be equalto sth stačit na co schopnostmi, obstát v čem/v porovnání s čím, být schopný zvládnout co