Hlavní obsah

equally [ˈiːkwəlɪ]

Vyskytuje se v

opportunity: equal opportunitiesrovné šance získat práci ap.

equally: equally spaced intervalspravidelné intervaly

míra: to the same degree, stejně equallystejnou měrou, ve stejné míře

rovný: equallyrovným dílem

schopný: be capable of doing sth/able to do sth/equal to sthbýt schopný čeho

být: 3 and 2 are/is/makes/equals 53 a 2 je 5

rovnat se: Three plus two equals five.Tři plus dvě se rovná pět.

equal: be equalto sth stačit na co schopnostmi, obstát v čem/v porovnání s čím, být schopný zvládnout co