Hlavní obsah

unequally [ʌnˈiːkwəlɪ]

Příslovce

  • nerovně, nestejně, nerovnoměrně rozdělit ap.

Vyskytuje se v

stačit: be unequal to sth, i ve vodě be out one's depthnestačit na co

unequal: be unequal to sthnestačit, nemít na co schopnostmi