Hlavní obsah

unequally [ʌnˈiːkwəlɪ]

Příslovce

  • nerovně, nestejně, nerovnoměrně rozdělit ap.

Vyskytuje se v

unequal: be unequal to sthnestačit, nemít na co schopnostmi

stačit: nestačit na cobe unequal to sth, i ve vodě be out one's depth