Hlavní obsah

schopný

Přídavné jméno

  1. (způsobilý) čeho capable of doing sth, able, competent to do sth(k výkonu) fit(splňující podmínky) qualifiedčasto také příponou -able za slovesemschopný provozuoperationalekon. platebně schopnýsolventschopný dopravytransportablebýt schopný čehobe capable of doing sth/able to do sth/equal to sth
  2. (zdatný) capable, competent(výkonný) efficient

Vyskytuje se v

všechen, všechna, všechno: být schopný všehobe capable of anything, stop at nothing

faculty: in full possession of one's facultiesplně schopný ovládající všechny smysly

failure: consider osf a failurepovažovat se za neschopného

fit: survival of the fittestpřežití nejschopnějšího

fit: be fit to do sthbýt schopný udělat co

literate: computer literatepočítačově gramotný, schopný pracovat s počítačem

potential: have the potential to do sthbýt potenciálně schopný udělat co

unable: unable to workpráce neschopný

unable: ekon. unable to payplatby neschopný

unfit: unfit for workpráce neschopný

working: in working conditionschopný provozu, provozuschopný

capable: He is capable of anything.Je schopný všeho.

herself: She is able to support herself.Je schopná se uživit (sama).