Hlavní obsah

able [ˈeɪbəl]

Sloveso

  1. be able to do sth být schopen, dokázat, umět udělat co= can
  2. be able to do sth moci udělat co mít možnost, čas ap.He was able to walk again.Mohl opět chodit.

Odvozená slova

ably

Vyskytuje se v

herself: She is able to support herself.Je schopná se uživit (sama).

would: Without a good dictionary you would not be able to translate this.Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.