Hlavní obsah

clever [ˈklevə]

Vyskytuje se v

half: He isn't half as clever as he'd thought.Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.

might: He might be boring, but he's clever.Možná že je nudný, ale je chytrý.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

stejně: Je stejně chytrý jako kterýkoli ...He is just as clever as any ...

že: Víš, že je chytrý.You know (that) he is clever.