Hlavní obsah

clever [ˈklevə]

Vyskytuje se v

half: He isn't half as clever as he'd thought.Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.

might: He might be boring, but he's clever.Možná že je nudný, ale je chytrý.