Hlavní obsah

ably [ˈeɪblɪ]

Odvozená slova

able

Vyskytuje se v

able: be able to do sthbýt schopen, dokázat, umět udělat co

able: be able to do sthmoci udělat co mít možnost, čas ap.

able: He was able to walk again.Mohl opět chodit.

herself: She is able to support herself.Je schopná se uživit (sama).

would: Without a good dictionary you would not be able to translate this.Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.

schopný: být schopný čehobe capable of doing sth/able to do sth/equal to sth

zdatný: tělesně zdatnýable-bodied, physically fit

být: být s tobe able, be in a fit state to do sth

moct: Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?

poctít: Jsem poctěn, že mohu ...I'm honoured to be able ...

vzmoct se: Konečně se vzmohli na auto.They were finally able to buy a car.