Hlavní obsah

able [ˈeɪbəl]

Sloveso

  1. be able to do sth být schopen, dokázat, umět udělat co= can
  2. be able to do sth moci udělat co mít možnost, čas ap.He was able to walk again.Mohl opět chodit.

Odvozená slova

ably

Vyskytuje se v

herself: She is able to support herself.Je schopná se uživit (sama).

would: Without a good dictionary you would not be able to translate this.Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.

schopný: be capable of doing sth/able to do sth/equal to sthbýt schopný čeho

zdatný: able-bodied, physically fittělesně zdatný

být: be able, be in a fit state to do sthbýt s to

moct: Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?

poctít: I'm honoured to be able ...Jsem poctěn, že mohu ...

vzmoct se: They were finally able to buy a car.Konečně se vzmohli na auto.

able: be able to do sthbýt schopen, dokázat, umět udělat co