Hlavní obsah

unable [ʌnˈeɪbəl]

Přídavné jméno

  • to do sth neschopný čehobe unable to do sthnemoci, nebýt schopen dělat counable to workpráce neschopnýekon. unable to payplatby neschopnýunable to speakneschopen slova

Vyskytuje se v

find: He found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.

dokázat: She is unable to understand it.Nedokáže to pochopit.

zopakovat: The scientists were unable to repeat the experiment.Vědci nedokázali pokus zopakovat.

unable: be unable to do sthnemoci, nebýt schopen dělat co