Hlavní obsah

fit [fɪt]

Slovesopt&pp fitted/AmEfit

  1. pasovat, sedět, být akorát kalhoty ap.This lid doesn't fit.Tohle víčko nepasuje.one size fits alluniverzální velikost u oděvu
  2. be fitted for sth zkoušet si co u krejčího
  3. swh vejít se, pasovatobl., hovor. vlézt se kamIt won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.
  4. sth swh strčit, umístit, usadit co kamHe fitted the bulb in the socket.Usadil žárovku do objímky.
  5. sth swh upevnit, připevnit, přidělat co kam
  6. sth/into sth jít dohromady slučovat se s čím, zapadat do čeho
  7. sb/sth odpovídat komu/čemu, být adekvátní pro koho/co

Přídavné jméno-tter, -ttest

  1. fit for/to do sth vhodný pro/na co, způsobilý k čemuThese shoes aren't fit for hiking.Tyhle boty nejsou vhodné pro turistiku.It is not fit to eat.To se nedá jíst.be fit to eatbýt vhodný ke konzumaci jídlo
  2. to do sth schopný, způsobilý, kvalifikovaný dělat coThe king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.survival of the fittestpřežití nejschopnějšíhobe fit to do sthbýt schopný udělat co

Podstatné jméno

  • of sth záchvat čeho nemoci, smíchu ap.He did it in a fit of anger.Udělal to v návalu vzteku.epileptic fitepileptický záchvatfit of laughter/coughingzáchvat smíchu/kašle

Vyskytuje se v

fiddle: zdravý jako rybičkafit as a fiddle

fit: zkoušet si co u krejčíhobe fitted for sth

fit: šílet, vyvádět, zuřithave/throw a fit

fit in: najít si čas na koho/co, vměstnat koho/co do svého časového programufit sb/sth in

fit out: with sth vybavit čím dům, byt, vystrojit, vyzbrojit koho čím pro speciální účel ap.fit sth out/up

glove: padnout jako ulitýfit like a glove

state: nebýt schopen čeho, nebýt s to (dělat) conot to be in a fit state to do sth

survival: přežití nejsilnějšího, biol. přirozený výběrthe survival of the fittest

consumption: vhodný ke konzumaci určitá potravinafit for (human) consumption

coughing: záchvat kašlefit of coughing

epileptic: epileptický záchvatepileptic fit/seizure

fitted: kuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkoufitted kitchen

fitter: plynař instalatérgas-fitter

fitting: potrubní spojky, fitink, instalace potrubípipe fitting

gas: instalatér plynového potrubí, plynařgas-fitter

interference: tuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsnotech. interference fit

kitchen: kuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkoufitted kitchen

pipe: instalatér, potrubářpipe fitter

rage: udělat co v záchvatu zuřivostido sth in a fit of rage

scrapheap: být zralý do šrotu, být na vyhození přístroj ap.be fit for the scrapheap

send: šíleně rozesmát kohosend sb into fits of laughter

throw: začít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřithovor. throw a fit of sth

get: Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.I got safety belts fitted.

bill: vyhovovat požadavkůmfit the bill