Hlavní obsah

fitter [ˈfɪtə]

Podstatné jméno

  1. kde připevňuje vybavení na dané místomontér, instalatér zařízení ap., strojní zámečníkgas-fitterplynař instalatérelectrical fitterelektromontérmechanical fittermechanikmachine fitterstrojní zámečník
  2. krejčí zkoušející/upravující oděv zákazníkovibra fitter= stylistka pomáhající s výběrem a zkoušením vhodné podprsenky

Vyskytuje se v

bill: fit the billvyhovovat požadavkům

fiddle: fit as a fiddlezdravý jako rybička

fit: be fitted for sthzkoušet si co u krejčího

fit: fit for/to do sthvhodný pro/na co, způsobilý k čemu

fit: see fitpovažovat za vhodné

fit: have/throw a fitšílet, vyvádět, zuřit

fit: be in fitsválet se smíchy

fit in: fit sb/sth innajít si čas na koho/co, vměstnat koho/co do svého časového programu

fit out: fit sth out/upwith sth vybavit čím dům, byt, vystrojit, vyzbrojit koho čím pro speciální účel ap.

glove: fit like a glovepadnout jako ulitý

state: not to be in a fit state to do sthnebýt schopen čeho, nebýt s to (dělat) co

survival: the survival of the fittestpřežití nejsilnějšího, biol. přirozený výběr

consumption: fit for (human) consumptionvhodný ke konzumaci určitá potravina

coughing: fit of coughingzáchvat kašle

epileptic: epileptic fit/seizureepileptický záchvat

fit: one size fits alluniverzální velikost u oděvu

fit: be a good fitsedět, pasovat, zapadat do sebe

fit: be a bad fitnesedět, nepasovat, nezapadat do sebe

fit: be fit to eat/to be eatendát se jíst, být vhodný k jídlu

fit: be fit for consumptionbýt vhodný ke konzumaci jídlo

fit: dressed fit to killvyparáděný, (parádně) oháknutý, celý nastrojený

fit: fit for a kingnaprosto skvělý, přen. královský kvalitou ap.

fit: survival of the fittestpřežití nejschopnějšího

fit: be fit to do sthbýt schopný udělat co

fit: get fitdostat se do kondice

fit: keep fitudržovat se v kondici, zůstávat fit, udržovat si zdatnost

fit: epileptic fitepileptický záchvat

fit: fit of laughter/coughingzáchvat smíchu/kašle

fitted: fitted kitchenkuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkou

fitting: pipe fittingpotrubní spojky, fitink, instalace potrubí

fitting: fitting roomzkoušecí kabinka v prodejně oděvů ap.

fitting: bra fitting= výběr a zkoušení vhodně padnoucí podprsenky

gas: gas-fitterinstalatér plynového potrubí, plynař

interference: tech. interference fittuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsno

kitchen: fitted kitchenkuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkou

pipe: pipe fitterinstalatér, potrubář

rage: do sth in a fit of rageudělat co v záchvatu zuřivosti

scrapheap: be fit for the scrapheapbýt zralý do šrotu, být na vyhození přístroj ap.

send: send sb into fits of laughteršíleně rozesmát koho

throw: hovor. throw a fit of sthzačít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřit

fit: This lid doesn't fit.Tohle víčko nepasuje.

fit: It won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.

fit: He fitted the bulb in the socket.Usadil žárovku do objímky.

fit: These shoes aren't fit for hiking.Tyhle boty nejsou vhodné pro turistiku.

fit: It's not fit to eat/drink.To se nedá jíst/pít.

fit: The king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.

fit: Do as you see fit.Dělej, jak myslíš.

fit: He did it in a fit of anger.Udělal to v návalu vzteku.

get: I got safety belts fitted.Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.

fit: BrE, AusE as fit as a fiddlezdravý jako řípa

kabina: převlékací kabina v obchoděfitting room

kondice: být v kondicibe in good shape, be fit

kuchyňský: kuchyňská linkakitchen units, fitted kitchen

popis: odpovídat popisufit/answer the description

udržovat se: udržovat se ve forměkeep fit

univerzální: text. univerzální velikost u oděvuone size fits all

uznat: uznat za vhodnésee/think fit

válet se: válet se smíchybe in fits (of laughter), roar with laughter, be convulsed with laughter, diváci hovor. be rolling in the aisles

vhodný: vhodný pro/na cofit for sth, suited to/for sth

záchvat: dostat záchvat čehosuffer/have a fit of sth

záchvat: med. epileptický/hysterický záchvatepileptic/hysterical fit

záchvat: v záchvatu zuřivostiin a fit of rage

zdatný: tělesně zdatnýable-bodied, physically fit

akorát: Kalhoty jsou mi akorát.The pants fit me.

být: být s tobe able, be in a fit state to do sth

nával: Udělal to v návalu vzteku.He did it in a fit of anger.

nějaký: Sotva se zařadí do nějaké skupiny.They will hardly fit in any group.

přiléhavý: přiléhavý název, přiléhavé jménoapt/fitting name

svíjet se: svíjet se smíchybe in fits/stitches, split one's sides laughing

ulitý: padnout jako ulitýbe a perfect fit, fit like a glove

uznat: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you think fit.

vejít se: Vejde se to do kapsy.It fits into a pocket.

vhodný: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you see fit.

buk: zdravý jako bukfit as a fiddle, as sound as a bell

ryba: zdravý jako rybaas fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)

řepa: zdravý jako řípaas fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)

vyletět: málem vyletět z kůže rozčílenímhovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof

zdravý: zdravý jako bukas fit as a fiddle, as sound as a bell