Hlavní obsah

fitter [ˈfɪtə]

Podstatné jméno

  1. kde připevňuje vybavení na dané místomontér, instalatér zařízení ap., strojní zámečníkgas-fitterplynař instalatérelectrical fitterelektromontérmechanical fittermechanikmachine fitterstrojní zámečník
  2. krejčí zkoušející/upravující oděv zákazníkovibra fitter= stylistka pomáhající s výběrem a zkoušením vhodné podprsenky

Vyskytuje se v

fiddle: fit as a fiddlezdravý jako rybička

fit: be fitted for sthzkoušet si co u krejčího

fit: have/throw a fitšílet, vyvádět, zuřit

fit in: fit sb/sth innajít si čas na koho/co, vměstnat koho/co do svého časového programu

fit out: fit sth out/upwith sth vybavit čím dům, byt, vystrojit, vyzbrojit koho čím pro speciální účel ap.

glove: fit like a glovepadnout jako ulitý

state: not to be in a fit state to do sthnebýt schopen čeho, nebýt s to (dělat) co

survival: the survival of the fittestpřežití nejsilnějšího, biol. přirozený výběr

consumption: fit for (human) consumptionvhodný ke konzumaci určitá potravina

coughing: fit of coughingzáchvat kašle

epileptic: epileptic fit/seizureepileptický záchvat

fitted: fitted kitchenkuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkou

fitter: gas-fitterplynař instalatér

fitting: pipe fittingpotrubní spojky, fitink, instalace potrubí

gas: gas-fitterinstalatér plynového potrubí, plynař

interference: tech. interference fittuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsno

kitchen: fitted kitchenkuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkou

pipe: pipe fitterinstalatér, potrubář

rage: do sth in a fit of rageudělat co v záchvatu zuřivosti

scrapheap: be fit for the scrapheapbýt zralý do šrotu, být na vyhození přístroj ap.

send: send sb into fits of laughteršíleně rozesmát koho

throw: hovor. throw a fit of sthzačít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřit

get: I got safety belts fitted.Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.

kabina: fitting roompřevlékací kabina v obchodě

kondice: be in good shape, be fitbýt v kondici

kuchyňský: kitchen units, fitted kitchenkuchyňská linka

popis: fit/answer the descriptionodpovídat popisu

udržovat se: keep fitudržovat se ve formě

univerzální: one size fits alltext. univerzální velikost u oděvu

uznat: see/think fituznat za vhodné

válet se: be in fits (of laughter), roar with laughter, be convulsed with laughter, diváci hovor. be rolling in the aislesválet se smíchy

vhodný: fit for sth, suited to/for sthvhodný pro/na co

záchvat: suffer/have a fit of sthdostat záchvat čeho

zdatný: able-bodied, physically fittělesně zdatný

akorát: The pants fit me.Kalhoty jsou mi akorát.

být: be able, be in a fit state to do sthbýt s to

nával: He did it in a fit of anger.Udělal to v návalu vzteku.

nějaký: They will hardly fit in any group.Sotva se zařadí do nějaké skupiny.

přiléhavý: apt/fitting namepřiléhavý název, přiléhavé jméno

svíjet se: be in fits/stitches, split one's sides laughingsvíjet se smíchy

ulitý: be a perfect fit, fit like a glovepadnout jako ulitý

vejít se: It fits into a pocket.Vejde se to do kapsy.

buk: fit as a fiddle, as sound as a bellzdravý jako buk

ryba: as fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)zdravý jako ryba

řepa: as fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)zdravý jako řípa

vyletět: hovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roofmálem vyletět z kůže rozčílením

zdravý: as fit as a fiddle, as sound as a bellzdravý jako buk

bill: fit the billvyhovovat požadavkům