Hlavní obsah

buk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (strom) bot. beech
  2. (dřevo) beech(wood)

Vyskytuje se v

black book: be in sb's black booksbýt u koho v nemilosti, mít to rozlité, být špatně zapsaný u koho

book: booksúčetnictví, účty, účetní knihy

trick: try every trick in the bookzkusit všechno možné k dosažení cíle

accountancy: ekon. accountancy booksúčetní knihy

booking: advance bookingpředprodej, rezervace předem

concertina: concertina bookleporelo skládací knížka

design: design bookvzorkovník, katalog návrhů

herd: herd bookplemenná kniha dobytka, kniha obsahující rodokmeny dobytka

jest: jest-booksbírka anekdot

mug: mug bookkniha s fotkami zločinců

office: ticket/BrE booking officepokladna, prodej lístků v kině ap.

pop-up: pop-up bookprostorové leporelo, dětská knížka s prostorovými vyklápěcími obrázky

psalm: bibl. the Book of PsalmsKniha žalmů

rate: ekon. rate booksazebník

reading: reading-bookčítanka

recipe: recipe bookkniha receptů, kuchařka

reference: reference bookodborná/specializovaná příručka/literatura encyklopedie, slovník - k ověření fakt

rule book: party rule bookstanovy strany

sample: sample bookvzorník, vzorkovník, vzorkovnice kniha vzorků

set: set bookpovinná četba určitá kniha

song: song bookzpěvník

statutory: statutory bookspovinně vedené záznamy firmy ap.

stock: stock bookskladní kniha

travel: travel bookcestovní průvodce, průvodce na cesty kniha

verse: book of versesbírka básní

visitor: visitors' booknávštěvní kniha na významném místě ap.

witchcraft: witchcraft bookčarodějnická kniha, kniha kouzel

ahead: book aheadrezervovat si předem

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

there: There is a book on the table.Na stole je kniha.

titled: a book titled ...kniha s názvem ...

brašna: schoolbag, satchel, na učebnice book bagškolní brašna

četba: required reading, zadaná assigned reading, BrE konkrétní kniha set bookpovinná četba

knížka: pupil's record bookžákovská knížka

konverzační: phrase bookkonverzační příručka

letenka: book a plane ticketrezervovat si letenku

naučný: (popular) science books(populárně) naučná literatura

omalovánka: colouring bookomalovánky

pamětní: visitors bookpamětní kniha návštěvnická

peněžní: cash bookpeněžní deník

pokladní: cash book/account/balanceekon. pokladní kniha/účet/zůstatek

poukázka: book tokenknižní poukázka

pravidlo: abide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the bookřídit se pravidly, dodržovat pravidla

předpis: according to regulations, přen. by the bookpodle předpisů

převod: book transferekon. účetní převod

recept: recipe bookkniha receptů

rozlít: get into sb's bad bookspřen. rozlít si to u koho

sbírka: hl. BrE statute book, zákoník (legal) codepráv. sbírka zákonů

spořitelní: savings book, passbook, bankbookspořitelní knížka

účetní: accounting books/periodúčetní knihy/období

vydání: first/new/latest/book editionprvní/nové/nejnovější/knižní vydání

zákon: hl. BrE statute book, legal codesbírka zákonů

žalm: the Book of PsalmsKniha žalmů

bez, beze: book with no pictureskniha bez obrázků

být: I was just reading a book.Zrovna jsem četl knihu.

ještě: She still has the book.Ještě tu knihu má.

napsat: Who wrote that book?Kdo napsal tu knihu?

název: a book titled...kniha s názvem...

nést: The book has the title/is (en)titled ...Kniha nese název ...

o: book of one hundred pageskniha o sto stranách

objednat: book a tableobjednat si stůl

přeložit: He translated the book into English.Přeložil tu knihu do angličtiny.

rezervovat: I'd like to book a table.Rád bych (si) rezervoval stůl.

sehnat: Where can I get the book?Kde seženu tu knihu?

srovnat: She arranged her books.Srovnala (si) knihy.

ti, ty, ta: those books on the shelfty knihy na polici

učený: learned booksučené knihy

účetnictví: keep the booksekon. vést účetnictví

určený: book intended for children, children's bookkniha určená dětem

úryvek: extract from a new bookúryvek z nové knihy

vázat: bind bookspolygr. vázat knihy

zabývat se: book dealing with ...kniha zabývající se ...

zadat: reserve/book a tablezadat si stůl

zapsat: write sth down in the exercise bookzapsat (si) co do sešitu

zavřít: close a book/an umbrellazavřít knihu/deštník

zpracovat: adapt a book for the screenzpracovat knihu pro zfilmování

buk: zdravý jako bukfit as a fiddle, as sound as a bell

hodit se: suit sb's bookhodit se komu do krámu

vesnice: It is all Greek/an unknown country/neznámá a closed book to me.To je pro mne španělská vesnice.

vroubek: be in sb's bad booksmít u koho vroubek

zdravý: zdravý jako bukas fit as a fiddle, as sound as a bell