Hlavní obsah

vydání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (tiskem) publication(i vyšlé výtisky ap.) edition(výtisk časopisu) issue(nahrávky) releasevázané vydáníhardback editionbrožované vydánípaperback editionprvní/nové/nejnovější/knižní vydánífirst/new/latest/book edition
  2. (vystavení) issuance, issue, issuing(vypsání směnky ap.) drawing up
  3. (finanční) expenseform. expenditure, outlaydrobná vydánísmall expenses/expenditures, petty expenses
  4. (předání) handing over/out(zločince soudu jiného státu) extradition(věci majiteli ap.) delivery

Vyskytuje se v

cesta: set out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the roaddát/vydat se na cestu

nařízení: issue an ordervydat nařízení

plen: sacrifice sth, riskovat stake sthvydat co v plen

prohlášení: make/issue a statementučinit/vydat prohlášení

příkaz: issue/give an ordervydat/dát příkaz

rozkaz: issue an order to do sthvydat rozkaz k čemu

svět: set out in the worldvydat se do světa

zvláštní: special issue, extrazvláštní vydání novin ap.

vydat se: I have spent all my money.Vydal jsem se z peněz.

zákaz: impose a ban on sthuvalit/vydat zákaz na co, čeho

milost: be at the mercy of sbbýt vydán na milost komu

vydat: leave sb/sth at the mercy of sb/sth, leave sb to the tender mercies of sbvydat koho/co na pospas komu/čemu

arrest: (issue an) arrest warrant for sb(vydat) zatykač na koho

bond: issue bondsvydat dluhopisy

curfew: impose/lift a curfewvydat/zrušit zákaz vycházení

decree: issue a decreevydat výnos

edict: issue an edictvydat edikt

give: práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí

incur: incur expenseszpůsobit (si) vydání, mít výdaje

launch: launch outvydat se novým směrem, hovor. rozšoupnout se, utratit balík

loose: let loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit

out: come outvyjít, být vydán kniha

paperback: paperback editionbrožované vydání

policy: make a policy statementvydat programové prohlášení záměry vlády ap.

portable: portable editionkapesní vydání

resolution: pass a resolutionvydat usnesení

sea: put to seavyplout, vydat se na moře, odrazit od břehu loď

sound: make a soundvydat zvuk

special: special editionzvláštní vydání

turn in: turn osf invydat (se) do rukou policie, přihlásit se na policii, udat (se)

vydání: hardback editionvázané vydání