Hlavní obsah

cesta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pěšina ap.) path(silnice) road(vyšlapaná) trackpříjezdová cesta(k domu) driveway, (k městu ap.) access road
  2. (směr pohybu, dráha) way, route, coursezeptat se na cestuask (for) directions, ask the wayMohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?Už jsem na cestě.I am on my way.Cestou domů jsem ...On the way home I ...Z cesty!Make way!na půl cesty kam, mezi čímhalfway to sth, midway between sthsejít z cestygo astrayna zpáteční cestěon the way back
  3. (absolvovaná) journey(tam i zpět) trip(okružní jízda ap.) tour(dlouhá lodí ap.) voyage, travelzkrátit si cestutake a shortcutŠťastnou cestu!Have a safe journey/trip!, Have a good trip!služební cestabusiness tripdát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the road
  4. (postup) process(způsob) way(řízení) proceedingrazit (novou) cestu v čemblaze a trail in sthtouto cestouin this way, (tímto) hereby, by this means

Vyskytuje se v

klestit: razit čemu clear/pave/smooth the way for sthklestit cestu

razit: uvolňovat průchod kudy/kam make*/force/push/lokty elbow one's way through/to sthrazit (si) cestu

cíl: destinationcíl cesty

dát se: set out for a journeydát se na cestu

dýchací: upper/lower airwaysanat. horní/dolní cesty dýchací

kolem: round-the-world tourcesta kolem světa

okružní: prohlídková circular/sightseeing tourokružní cesta/jízda

plést se: get into sb's wayplést se komu do cesty

polní: unpaved/AmE dirt roadpolní cesta

proklestit: cut/hack one's way through sthproklestit si cestu čím

půlka: halfwayv půlce (cesty)

sejít: stray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's waysejít z cesty

služební: business tripslužební cesta

studijní: study tourstudijní cesta

svatební: honeymoonsvatební cesta

šťastný: Have a safe journey!Šťastnou cestu!

únikový: escape route, hl. schodiště fire escape(požární) úniková cesta

ustoupit: step out of sb's way, make way for sbustoupit komu z cesty

vpůli: be halfway throughbýt napůl cesty kde

vzdušný: by airvzdušnou cestou

zablokovat: block sb's wayzablokovat cestu komu

kudy: The way he took ..., The way along which he went ...Cesta, kudy šel ...

najít: find one's way swhnajít cestu kam

obchodní: He is on a business trip.Je na obchodní cestě.

po: on the waypo cestě udělat ap.

podniknout: make a journeypodniknout cestu

pojistit se: take out travel insurancepojistit se před cestou do zahraničí

prorazit: force one's way through sth swhprorazit si cestu kudy kam

při: on the way backpři cestě zpět

přístupový: access path/roadpřístupová cesta/silnice

půle: halfway, midwayv půli cesty

rozdělit se: The road divided.Cesta se rozdělila.

stát: be in sb's waystát komu v cestě

uhnout: Make way., Stand aside.Uhněte z cesty.

ukázat: show sb the wayukázat komu cestu

uvolnit: Clear the/Make way!, Gangway!Uvolněte cestu!

vést: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

zatáčet: The road turns sharply to the left there.Cesta tam prudce zatáčí doleva.

zeptat se: Ask (for) directions.Zeptej se na cestu.

zkrátit: take a shortcutzkrátit si cestu

znát: I don't know the way.Neznám cestu.

křížit: stand in sb's waykřížit komu cestu překážet v záměrech

Řím: All roads lead to Rome.Všechny cesty vedou do Říma.

střední: the golden mean, the happy mediumzlatá střední cesta

zlatý: golden meanzlatá střední cesta

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle

air: by airletecky, vzdušnou cestou, vzduchem

barge: barge one's wayrazit si cestu

bound: homeward-boundna cestě domů, směřující domů z cest ap.

business: business tripslužební cesta

cart: cart trackpolní cesta

coast: coast roadpobřežní cesta

companion: travelling companionspolečník na cestách

dirt: dirt road/trackpolní/nezpevněná/prašná cesta, hovor. polňačka

exploration: voyages of explorationobjevitelské/průzkumné cesty

farm: farm roadpolní cesta, hovor. polňačka

hack: hack one's way through sthprosekat se, vysekat si cestu kudy

homeward: homeward journeycesta domů

honeymooner: honeymoonersnovomanželé na líbánkách/svatební cestě

journey: make/take a journeypodniknout cestu, cestovat

left: (to the) left of the roadnalevo od cesty

legal: enforce sth by legal actionvynutit co soudní cestou

north-west: loď. North-West Passageseverozápadní cesta kolem severního pobřeží Ameriky na západ

official: through official channelsúřední cestou

passage: anat. air passage(s)dýchací cesty

path: výp. access pathpřístupová cesta

respiratory: med. infection of the upper respiratory tractinfekce horních cest dýchacích

route: trade routeobchodní cesta

set: be set to do sthbýt na nejlepší cestě/připraven(ý) (u)dělat co, pravděpodobně (u)dělat co

soft: soft optionnejpohodlnější způsob, cesta nejmenšího odporu

take: take to the roaddát se na cestu

tour: campaign tourpředvolební turné/cesta součást kampaně

transit: goods (lost) in transitzboží (ztracené) na cestě

travel: travel bookcestovní průvodce, průvodce na cesty kniha

trip: honeymoon tripsvatební cesta

unmade: unmade roadnezpevněná cesta

urinary: urinary tractmočové cesty

watch: watch one's stepkoukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.

way: push one's way to/through sth(pro)razit si cestu kam/kudy

blast: blast one's way swhprostřílet si cestu, prostřílet se kam

circle: The path circles the park.Cesta tvoří kruh kolem parku.

direction: give sb directions swh, to sthpopsat komu cestu kam, k čemu jak se někam dostat

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

hit: AmE hit the road/trailvyrazit na cestu

through: half-way throughnapůl (cesty), v půli, uprostřed čeho, z půlky čeho hotový ap.

cesta: k domu driveway, k městu ap. access roadpříjezdová cesta