Hlavní obsah

ukázat

Dokonavé sloveso

  1. (k prohlédnutí) co komu show sb sth, sth to sb, let sb see sth(provést po) show sb round sth(doklady ap.) produce(předvést) demonstrate sth to sb(jinak skryté) expose sth to sbUkaž (mi to).Let me see (it).Ukážu vám město.I will show you round the city.
  2. (prstem ap.) na koho/co point at sb/sth, point (to)ukázat komu cestushow sb the way
  3. (dát najevo) show(jasně) manifest, display
  4. (údaje ap.) show, indicate(zařízení hodnotu též) read
  5. (podat důkaz) prove, show sth
  6. ukaž, ukažte hovor.(podívám se) let me seeukaž, ukažte hovor.(dej mi to) give it to me

Vyskytuje se v

cesta: Could you show me the way?Mohl byste mi ukázat cestu?

podívat se: Let me see.Ukaž, podívám se na to.

pomoct: Let me help you.Ukažte, pomůžu vám.

světlo: They gave a good account of themselves.Ukázali se v dobrém světle.

ukázat se: It emerged that ...Ukázalo se, že ...

loket: sort sb out, zvrátit situaci turn the tables on sb, send sb away with a flea in one's earukázat komu zač je toho loket

záda: turn one's back on sbobrátit se ke komu zády, ukázat komu záda

eyeful: give sb an eyeful of sth(po)řádně ukázat komu co, nechat koho pořádně se podívat na co

indication: give an indication of sthnaznačit, nepřímo ukázat co

reveal: reveal osf/itself to beukázat se být kým/čím

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

let: Let me see it.Ukaž mi to.

point: She pointed at me.Ukázala na mě.

prove: It proved to be the case.Ukázalo se, že je tomu tak.

see: Let me see (it).Ukaž(te) (mi to).

show: Let me show you something.Něco vám ukážu.

ukázat: podívám se let* me see*, dej mi to give* it to meukaž, ukažte