Hlavní obsah

pomoct

Dokonavé sloveso

  1. (poskytnout pomoc) komu s čím help, aid, assist sb with sth, lend sb a hand(službou) do sb a service, do sb a good turnMůžete mi pomoci?Can you help me?Pomoz mi.Give me a hand.Pomůžeš mi to udělat?Will you help me do it?Ukažte, pomůžu vám.Let me help you.
  2. (někomu do schodů ap.) komu kam help sb swh, komu k čemu help sb gain sth, win sb sth
  3. (přinést úlevu) help(od bolesti) ease the pain
  4. (zbavit) komu od čeho i euf. relieve sb of sth(zachránit) rescue sb from sth, deliver sb from sth

Vyskytuje se v

pomoct si: help osfpomoci si sám

by: I would have helped you.Byl bych ti pomohl.

dovolat se: Her cries for help were not answered.Pomoci se nedovolala.

moct: Could you help me?Mohl byste mi pomoci?

potřebovat: I (don't) need help.(Ne)potřebuji pomoci.

přimět: She got him to help her.Přiměla ho, aby jí pomohl.

snažit se: I am just trying to help you.Snažím se ti jen pomoct.

vám: Can I help you?Mohu Vám pomoci?

vážit si: We appreciate your help.Vážíme si vaší pomoci.

-aided: computer-aidedprováděný za pomoci počítače

carry: carry sb through sthpřenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.

computer: computer-aidedvytvořený za pomoci počítače

first aid: first-aid post/stationstanice první pomoci, ošetřovna

hand: give sb a handpomoci komu

help: help alongpomoci při chůzi nejisté osobě, napomoci vývoji

helping: give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

lend: lend sb a handpomoci komu

outreach: outreach programmeprogram aktivní pomoci vyhledávání těch, kteří ji potřebují

strand: be strandedbýt uvězněn bouří ap., uvíznout bez peněz ap., zůstat bez pomoci

succour: give succour to sbposkytnout pomoc, pomoci komu

worker: aid workerpracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.

aid: with the aid of sthza pomoci, (s) pomocí čeho

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

can: Can I help you?Mohu Vám pomoci?

could: Could you help us?Mohl byste nám pomoci?

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

get: She got him to help her.Přesvědčila ho, aby jí pomohl.

good: The treatment didn't do any good.Léčba nijak nepomohla.

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

little: I need a little help.Potřebuji trošku pomoct.

not: I couldn't help it.Nemohl jsem si pomoci.

someone: I need someone to help me.Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.

there: I can help you there.V tom ti mohu pomoci.

difference: make a (lot of) differencemít význam, být k něčemu/užitečný, (na)pomoci čemu, v čem

pomoct: Can you help me?Můžete mi pomoci?