Hlavní obsah

pomoct si

Dokonavé sloveso

  1. (poradit si) s čím cope with sth(zvládnout) manage sth, deal with sthNemohu si pomoci.I can't help it/myself.pomoci si sámhelp osf
  2. (získat) k čemu contrive to obtain sth

Vyskytuje se v

dovolat se: Her cries for help were not answered.Pomoci se nedovolala.

help: help sb uppomoci se postavit komu

aid: with the aid of sthza pomoci, (s) pomocí čeho

pomoct si: help osfpomoci si sám